Forsvarlig kommuneøkonomi

Tilsvar til avisa Nordlys

Det vedtatte økonomiske opplegget for kommunene neste år er forsvarlig og gir kommunene rom til å utvikle enda bedre skoler, helsetjenester og ikke minst et sosialt sikkerhetsnett.

Nordlys hevder på lederplass sist lørdag at det er økonomisk mørketid for kommunene. Det er feil. Det vedtatte økonomiske opplegget for kommunene neste år er forsvarlig og gir kommunene rom til å utvikle enda bedre skoler, helsetjenester og ikke minst et sosialt sikkerhetsnett.

Konklusjonen i lederartikkelen må basere seg på ledeskribentens egen evne til svartmaling av situasjonen og ikke årstiden utenfor redaksjonslokalet. Inspirasjonen kommer åpenbart fra Arbeiderpartiet som de siste ukene har kritisert kommuneopplegget.

Fakta, ikke synsing

Kommunene er avgjørende for at innbyggerne skal få gode velferdstilbud. Derfor må debatten om kommuneøkonomi skje på basis av fakta og ikke slagord og lederskribenters hang til sterke formuleringer.

Jeg reiser mye rundt i kommune-Norge og vet at lokalpolitikerne står overfor utfordrende runder om hva de skal prioritere i budsjettene. Det er imidlertid ingen ny situasjon. Det vil alltid være et gap mellom ønsker og det som kan innfris innenfor de økonomiske rammene. Slik var det under den forrige Ap-dominerte regjeringen og slik vil det være under denne regjeringen.

Det økonomiske opplegget som nå er vedtatt i Stortinget gir kommunene en vekst i inntektene på nivå med det de har hatt de siste fire-fem årene. Det gir mulighet for å satse på de viktige tjenestene som trengs i lokalsamfunnet. Det er også kommunesektorens egen organisasjon, KS, enig i. Dersom Nordlys og Arbeiderpartiet kritiserer vårt opplegg for kommunene, er det i realiteten en ramsalt kritikk av den rødgrønne regjeringens opplegg.  

Skatten varierer

Nordlys viser også til nedgang i skatteinntekten i sin kritikk av regjering og stortingsflertall. Nedjustering av skatteanslaget i statsbudsjettet er krevende for kommunene i 2014, men det påvirker ikke inntektene deres i 2015. Nedgangen veies også noe opp av at kommunesektoren får mindre utgifter på en del områder.

Kommunesektoren får beholde skatteinntektene når disse blir høyere enn forventet. Derfor er det heller ikke vanlig å kompensere kommunene når skatteinntektene blir lavere enn anslått. Jeg registrerer at KS på sitt landsstyremøte i høst sa seg enig i dette prinsippet.