Forsvarsministeren besøker Heimevernet og Cyberforsvaret

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen besøker Heimevernet på Elverum og Cyberforsvaret på Jørstadmoen tirsdag 20. februar.

Forsvarsministeren vil blant annet få en demonstrasjon av et innendørs materielldisplay med fullt oppkledde soldater i regi av innsatsstyrke Grebe i Opplandske HV-distrikt 05 på Terningmoen leir på Elverum. Deretter går turen videre til Jørstadmoen leir på Lillehammer hvor han skal besøke Cyberforsvaret.

–  Både Heimevernet og Cyberforsvaret utgjør viktige deler av Forsvaret, og regjeringen har satset betydelig på begge områder de siste årene. Jeg ser frem til besøket, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Pressekontakt:
Kommunikasjonsrådgiver Helene Megaard: tlf. 988 36 299 eller epost helene.megaard@fd.dep.no.

Til toppen