Forsvarsministeren deltar på Cybersikkerhetskonferansen 2. september

Sted: Skype / digitalt

Frank Bakke-Jensen deltyar via Skype.