Forsvarsministeren holder sin årlige nyttårstale om Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Mandag 11. januar vil forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holde sitt årlige foredrag om Forsvaret.

Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at vi må tenke nytt rundt Forsvarets evne til å løse sine oppgaver. Forsvaret har vært i omfattende og nødvendig endring de siste to tiår. Samtidig står man fortsatt overfor et betydelig reformbehov, gitt det sikkerhetspolitiske utfordringsbildet, de økonomiske rammefaktorene og status i organisasjonen. I årets foredrag vil forsvarsministeren komme nærmere inn på hvilke utfordringer Forsvaret står overfor når det nå arbeides med en ny langtidsplan for Forsvaret. Regjeringen tar sikte på å legge frem den nye langtidsplanen for Stortinget i vårsesjonen 2016.

 

Priv-til-red.: 

Tid: Mandag 11. januar kl 1800.
Sted: Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, Oslo.

Arrangementet er åpent for deltakelse fra media.

Pressekontakt for forsvarsministeren: Asgeir Spange Brekke, tel. 900 28 061.

For kontaktinformasjon til Oslo Militære Samfund: http://www.oslomilsamfund.no/