Fortgang i verifisering av identitet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen lover fortgang i arbeidet med å avklare identiteten personer fra Irak som har fått avslag på søknad om statsborgerskap. Målet er at alle får avklaring første halvår 2023.

– Jeg vet at mange har ventet lenge på å få norsk statsborgerskap, og at det har vært skuffelser underveis. Jeg har stor forståelse for belastningen de kjenner på, og de praktiske utfordringene det medfører, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Identitetsavklaringsprogrammet for irakiske statsborgere ble iverksatt våren 2019. Per 1. november er det 294 personer som ikke har fått verifisert identiteten sin, som fortsatt er med i det tidsavgrensede identitetsavklaringsprogram for irakiske statsborgere som har fått avslag på søknad om norsk statsborgerskap på grunnlag av manglende dokumentert identitet.

– Regjeringen er opptatt av å fullføre identitetsavsklaringprogrammet så raskt som mulig. Nå tar vi sikte på at identitetene som gjenstår å verifisere avklares i løpet av første halvår 2023, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Fredag møtte Persen Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere (NOAS) og representanter for deltakere i identitetsavklaringsprogrammet med en tidsavklaring.

Arbeids- og inkluderingsministeren skal sammen med Justis- og beredskapsministeren få fortgang i prosessen for å verifisere identitetene og løse de utfordringen deltakeren opplever.

Forsinkelser

– Nå skaper ikke pandemien problemer lenger og tempoet for verifisering har økt, men det går fortsatt for sakte. Myndighetene har jevnlig løftet saken med kurdiske selvstyrermyndigheter, og det fortsetter vi med, sier Persen.

Myndighetene har behov for å kjenne identiteten til de som blir norske statsborgere og får utstedt norsk pass. Ved søknad om statsborgerskap er derfor et av kravene at søkere har klarlagt sin identitet.

UDI vil fremover publisere oppdateringer om fremdriften den første i hver måned. Merk at oppdateringen for mai vil komme 2. mai.