Fortsatt finansiering av Oslo Cancer Cluster

Helseklyngen Oslo Cancer Cluster består av over 70 bedrifter, sykehus og forsknings- og innovasjonsmiljøer. I statsbudsjettet for neste år sikres videre finansiering.

Klyngen spiller en viktig roller når det gjelder samarbeid og møteplasser for forskning og næringsutvikling innen kreftområdet.

- Godt samarbeid mellom offentlige og private er viktig for forskning og innovasjon. Helsenæringene i Norge har alle forutsetninger for å bli en viktig vekstnæring. Her spiller Oslo Cancer Cluster en viktig rolle. Videre finansiering viser at regjeringen er opptatt av å sikre kontinuitet i det viktige arbeidet som gjøres i helseklyngene, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Oslo Cancer Cluster ble utnevnt til Norwegian Centre of Expertise (NCE) i juni 2007. I statsstøtteregelverket, som Norge er forpliktet til gjennom EØS-avtalen, er det satt en øvre grense på 10 år for driftsstøtte til denne typen klynger.

Gjennom prosjektpenger i Innovasjon Norge og Forskningsrådet vil OCC være sikret videre aktivitet de kommende år. Det er en forutsetning at tildeling er i tråd med statsstøtteregelverket.

 

Til toppen