Fortsatt indre grensekontroll

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Den 16. mars gjeninnførte Norge personkontroll på indre grense som et tiltak for å begrense spredningen av Covid-19. Regjeringen har besluttet at tiltakene skal videreføres og vil i tråd med våre forpliktelser formidle dette til EU.

Ettersom smittenivået i Norge og i Europa er stigende, har regjeringen besluttet å videreføre kontrollen på indre grense som ble innført i mars. Det er viktig å understreke at grensekontrollen medfører at det blir kontrollert om reisende har adgang til å reise inn i Norge, og om de reisende kan fremlegge dokumentasjon på negativ corona-test som ikke er eldre enn 72 timer ved innreise og om kravet til karantenested er oppfylt for dem som er omfattet av dette kravet.

Regelverket om hvem som tillates å reise inn i Norge vurderes fortløpende, og kan bli endret uavhengig av at grensekontrollen på indre grense nå har blitt forlenget.