Fortsatt statlig drift av sameskolen i Hattfjelldal

Regjeringen har funnet løsning for Sameskolen for Midt-Norge i Hattfjelldal: I stedet for nedleggelse, skal skolens fjernundervisningstilbud bli bedre og komme flere sørsamiske elever til gode.

– Den sørsamiske kompetansen ved skolen er viktig for å kunne gi sørsamiske elever et godt opplæringstilbud. Etter en ny vurdering har derfor vi og samarbeidspartiene kommet frem til at det blir mest hensiktsmessig at staten sørger for at driften av sameskolen i Hattfjelldal blir bedre og mer fremtidsrettet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I budsjettet for 2016 besluttet Stortinget å legge ned den statlig drevne sameskolen i Hattfjelldal. I forliket om revidert nasjonalbudsjett 2016 ble samarbeidspartiene enige om å opprettholde driften av skolen i ett skoleår mens det ble vurdert alternativ organisering av skolens virksomhet. Nå har regjeringen kommet frem til at fortsatt statlig eierskap vil være en god løsning, og at skolens fjerneundervisningstilbud må utvikles og nå flere elever. 

Bedre fjernundervisningstilbud

I dag er ikke skolen drevet som ordinær skole med egne elever på fulltid, men den tilbyr fjernundervisning og språksamlinger i sør- og nordsamisk for om lag 50 elever fra både Norge og Sverige. 

Siden svært få lærere kan undervise på sørsamisk, er det mange elever som ikke får et sørsamisk opplæringstilbud på skolen de går på. Kunnskapsministeren mener derfor at enda flere skoler med sørsamiske elever kan benytte seg av tilbudet og kompetansen som skolen i Hattfjelldal har.

– Når sameskolen ikke har ordinære elever, må den "treffe" elevene der de er. Derfor vil vi at skolen skal utvikle sitt tilbud og bli bedre til å knytte til seg fjernundervisningselever, sier Røe Isaksen.

Til toppen