Forvaltere for nye landsdekkende såkornfond

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

ProVenture Management i Trondheim og Alliance Venture Spring i Oslo er valgt ut som forvaltere for to nye landsdekkende såkornfond.

- Unge, innovative bedrifter skaper mange nye arbeidsplasser. Jeg er derfor svært glad for at vi nå oppretter nye såkornfond, som nettopp skal investere i og videreutvikle slike bedrifter, sier næringsminister Monica Mæland.

De to forvalterne vil spesialisere seg på prosjekter innen IKT, olje og gass, og fornybar energi. Både ProVenture Management og Alliance Venture Spring forvalter allerede offentlig finansierte såkornfond.

De nye såkornfondene vil i gjennomsnitt være på 500 millioner kroner i privat og statlig kapital, og skal investere i unge innovative bedrifter med internasjonalt vekstpotensial.

Gjennom såkornfondene støtter staten private investorer slik at de blir villige til å risikere kapital og bruke tid og kompetanse på å utvikle nye bedrifter. Mange av disse bedriftene har sitt utspring i universitets- og forskningsmiljøer. Hvert fond vil kunne investere i 15-20 nye bedrifter. Såkornfondene gir bedriftene langt større forutsetninger for å lykkes nasjonalt og internasjonalt.

De to forvalterne ligger i universitetsbyer, og denne tilknytningen gjør at vi kan høste av de tunge investeringene som alt gjøres innen forskning og utvikling.

- Jeg vil likevel understreke at fondene har hele landet som nedslagsfelt, slik at gode prosjekter uavhengig av lokalisering vil kunne få finansiering, sier Mæland.

Det er Innovasjon Norge som har valgt ut forvaltere. Forvalterne skal de neste månedene hente privat kapital, og de nye såkornfondene forventes å gjøre sine første investeringer innen sommeren 2014.

Les pressemelding fra Innovasjon Norge.