Fotballandskampen mellom Norge og Østerrike – regjeringen gir unntak i Covid-19-forskriften

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen gir nødvendige unntak i Covid-19-forskriften og forskriften om innreiserestriksjoner slik at landskampen i fotball mellom Norge og Østerrike 4. september kan gå som planlagt.

-  Vi gjør dette unntaket for å sikre at begge lag kan stille med fullt mannskap, uavhengig av om spillerne til daglig oppholder seg innenfor eller utenfor EØS/Schengen-området. Jeg er glad for at kampen mellom Norge og Østerrike nå kan gå som planlagt, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Unntaket vil bygge på de etablerte unntaksreglene for arbeidstakere fra røde land i EØS/Schengen-området, med fritidskarantene etter første negative test i Norge.

- En klar forutsetning for dette unntaket er at det iverksettes omfattende smitteverntiltak i forbindelse med kampen, og at spillerne oppfyller kravene til testing. Jeg vil understreke at dette ikke er et generelt unntak for toppidrett eller internasjonale fotballkamper. Dette er et unntak for denne ene kampen, sier Abid Q. Raja.

Regjeringen har funnet det nødvendig å gjøre en selvstendig vurdering i dette tilfellet siden det er kort tid til landskampen mot Østerrike skal spilles.

Regjeringen vil videre etter innspill fra Norges Idrettsforbund utrede om det er behov for unntak som gjelder flere mesterskap med internasjonal deltakelse, og om dette er mulig og forsvarlig. Dette arbeidet vil ikke være ferdig tidsnok for fotballkampen mellom Norge og Østerrike. Unntaket for denne kampen vil ikke legge føringer for det større arbeidet som nå foregår.

Helsedirektoratet anbefaler i utgangspunktet ikke at et slikt unntak gis, av hensyn til likebehandling og fare for at et unntak vil skape presedens, spesielt siden det åpnes for innreisende utenfor EØS/Schengen-området. Helsedirektoratet presiserer likevel at UEFA-protokollen og de beskrevne smitteverntiltakene før, under og etter kamp for alle deltakere er smittevernfaglig tilfredsstillende.

Regjeringen har derfor besluttet å innføre et unntak for denne kampen, da det er så kort tid til landskampen mot Østerrike skal spilles. Regjeringen var dermed nødt til å gjøre en selvstendig vurdering i dette tilfellet, og kunne ikke vente på den generelle vurderingen som skal gjelde for internasjonale toppidrettsarrangementer.