Fra januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Fra 1. januar 2022 vil alle gravide over 35 år få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd. Tilbudet er en oppfølging av et vedtak som ble gjort av Stortinget i 2020.

- Vi er glade for at flere kvinner snart vil få tilbud om NIPT og tidlig ultralyd. Dette kan bidra til mer trygghet og bedre svangerskapsomsorg for kvinner over hele landet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Fra 1. januar 2022 vil gravide som ved termin er 35 år eller eldre ha rett til NIPT og tidlig ultralyd. Helseforetakene har ansvar for å tilby dette til gravide i sine områder. I 2022 vil det også innføres tilbud om ultralydundersøkelse for alle gravide rundt uke 12 i svangerskapet (uke 11+0-13+6).

NIPT står for non-invasive prenatal test, og er en blodprøve som kan påvise kromosomavvik.