Fra synagoge i ruiner til levende kultursenter

EØS-midlene

Synagogen Den hvite stork ligger Wrocław. Med norsk støtte gjennom EØS-midlene er den falleferdige synagogen restaurert og gjort om til et levende kultursenter i den polske byen.

Synagogen Den hvite stork ligger Wrocław. Med norsk støtte gjennom EØS-midlene er den falleferdige synagogen restaurert og gjort om til et levende kultursenter i den polske byen.

Historien om polske jøder dateres om lag tusen år tilbake i tid, og er en viktig del av polsk kulturarv. Gjennom EØS-midlene er Norge med å finansiere flere prosjekter som tar sikte på å bevare jødisk kulturarv i Europa.

Den hvite stork er ikke bare en synagoge, men huser i dag Wrocław Senter for jødisk kultur og utdanning. Senteret drives av stiftelsen Bente Kahan.

De organiserer ulike arrangementer som konserter, utstillinger, filmvisninger, workshops, foredrag og teater- og danseforestillinger.

Senteret er allerede blitt en integrert og populær del av det kulturelle livet i denne regionen i Polen.

Les mer om prosjektet


Stiftelsen Bente Kahan har nylig fått støtte fra EØS-midlene til et annet prosjekt som skal fremme jiddisch språk og kultur i Polen og Norge. Norske partnere for dette prosjektet er Holocaust-senteret, Den jødiske festivalen i Trondheim, Det jødiske museet i Oslo og Aarflot Produksjoner.

Til toppen