Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Framgang på klimamøtet i Bonn

Klimaforhandlere fra hele verden har i to uker vært i Bonn og forhandlet om oppfølgingen av Parisavtalen. Møtet er en forberedelse til klimatoppmøtet i Katowice i Polen i desember, hvor politikerne deltar.

–Det har vært framgang på flere punkter i forhandlingene i Bonn, men vi er ikke kommet så langt som vi skulle ønske når det gjelder regelverket for Parisavtalen. Derfor blir det et nytt møte i Bangkok i september, sier Norges forhandlingsleder Henrik H. Eriksen.

Målet for Bonn-møtet var å få fram tekster som kan legges til grunn for videre arbeid og forhandlinger. Det har spesielt vært utfordrende å få framskritt i forhandlingene om utslippsreduksjoner. Til tross for framgang på dette temaet er det langt igjen før man har konkrete utkast til veiledninger.

–Framdriften begrenses av at det settes av for lite tid til teknisk kompliserte og omfattende arbeidsoppgaver. Det gjelder særlig rammeverket for måling og rapportering, som er viktig for å sikre at landene faktisk gjør det de har lovet. I månedene fram til Katowice vil det være avgjørende å få mer tid til denne delen av veiledningen, sier Eriksen.

Den såkalte Talanoa-dialogen om landenes oppdaterte utslippsmål i 2020 kom godt i gang i Bonn. Dialogen ble en anledning til å møtes utenfor de mer formelle forhandlingene. Resultatene fra dialogen skal gi grunnlag for at alle land vurderer sitt ambisjonsnivå når oppdaterte eller nye utslippsmål skal sendes inn i 2020.

Talanoa-dialogen i Bonn bidro til å styrke tilliten mellom land og mellom landene og sivilsamfunnet, i tillegg til at landene fikk delt sine budskap og erfaringer.

 

Til toppen