Fremleggelse av stortingsmelding om profesjonsutdanningene og stortingsmelding om opptak til høyere utdanning

I forbindelse med fremleggelse av to stortingsmeldinger holdt kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel pressekonferanse. Nedenfor finner du kunnskapsministerens innlegg.

Tusen takk for det, Oddmund!

Kjære alle sammen,

Det viktigste i livet, skal alltid være det viktigste i politikken.

Et godt, trygt og velfungerende velferdssamfunn gir folk muligheter til å leve det livet de ønsker.

Det krever et utdanningssystem bygget for oss alle. Som åpner dører mot verden. Og ruster oss for det som kommer.

Begge meldingene vi legger frem i dag, svarer på flere av de største utfordringene vi som samfunn må løse fremover.

For det er mye vi ikke vet om hva som venter ungene og ungdommene våre i årene som kommer.

Men noen ting kan vi si med sikkerhet. 

Våre unge vil møte et samfunn der vi får stadig flere eldre og stadig færre yngre.

Der vi allerede nå merker mangelen på folk i nesten alle bransjer.

Der vi kommer til å trenge flere lærere, helsearbeidere og ingeniører for å sikre velferd og verdiskaping i landet vårt.

Våre unge vil møte et høykompetent samfunn.

Der vi i dag har 100.000 flere studenter enn for 20 år siden.

Der en stadig større og mer mangfoldig studentgruppe, stiller høyere krav til utdanningssystemet vårt. 

Våre unge vil møte et Norge i omstilling.

Der den teknologiske utviklingen går fortere enn vi trodde var mulig.

Der vi må holde tritt - men også opptre klokt i møte med nye problemstillinger.  

Og våre unge vil møte et Norge der de sosiale forskjellene øker - både i høyere utdanning og i samfunnet vårt.

Der det fortsatt har stor betydning hvor i landet du bor, eller hvilken familie du er født inn i, for om du blir stående utenfor utdanningssystemet vårt.

*

Dette er store utfordringer. Og det haster å gjøre noe med dem.

Disse to meldingene er viktige skritt på veien.

Målet må være et utdanningssystem som ruster oss til å fortsette å bygge det Norge vi kjenner:

Et land med små forskjeller, høy tillit og sterke fellesskap.

*

På mange måter bygger de to meldingene på hverandre.

Med opptaksmeldingen sørger vi for at unge kommer raskere i gang med utdanningen sin og videre ut i jobb.

Og i profesjonsmeldingen sikrer vi at fremtidige lærere, ingeniører og helse- og sosialarbeidere i større grad forberedes til det arbeidslivet som faktisk møter dem.

Og det er nettopp profesjonsmeldingen jeg nå skal gå gjennom.

Deretter skal forsknings- og høyere utdanningsministeren ta oss videre gjennom opptaksmeldingen.

*

Profesjonsmeldingen handler om noen av de viktigste utdanningene i velferdssamfunnet vårt.

Det handler om de som jobber med ungene våre i skolen.

De som tar vare på oss i helse- og omsorgstjenestene.

Og ingeniører som bidrar inn i verdiskapningen i landet vårt.

I disse utdanningene tar vi nå flere grep.

Framover skal vi legge mer vekt på relevant arbeidserfaring. Både hos studentene selv og hos de som utdanner dem.

Vi skal gjøre utdanningene mer praksisnære og mer tilgjengelige.

Det skal legges mer vekt på å lære det som faktisk møter studentene ute i arbeidslivet.

Det som skjer ute i klasserommene, på sykehusene og i næringslivet.

Vi vet at mange studenter beskriver et «praksissjokk» når de begynner i jobb etter ferdig utdannelse. Det må vi gjøre noe med.

Derfor skal vi gi fagmiljøene større handlingsrom og større faglig frihet i undervisningen.

Og vi skal gjøre det enklere for universitetene og høyskolene å ansette folk med fersk førstehåndskunnskap fra yrkeslivet.

*

Samtidig som vi gjør utdanningene mer yrkesnære, skal vi få enda flere til å faktisk velge dem.

I fjor stod mer enn en tredjedel av plassene ved lærerutdanningene tomme ved studiestart.

Det gjør meg dypt bekymret.

Vi trenger rett og slett flere inn i velferdsutdanningene våre.

Vi trenger flere dyktige folk inn i helsevesenet vårt.

Og vi trenger flere dyktige folk som brenner for ungene våre sin læring og trivsel.

Derfor åpner vi nå opp flere veier inn i disse utrolig viktige yrkene.

Vi gjør det enklere for de som allerede jobber i skolen - men ikke har lærerutdanning - å få formell kompetanse.

Og vi lager flere forsøksordninger.

Veien inn skal bli mer tilgjengelig. Mer fleksibel. Og med mer vekt på relevant arbeidserfaring – også her.

*

Kjære alle sammen,

Norsk skole og utdanning skal åpne dører mot verden og mot fremtiden.

Som min gode statsrådkollega sa innledningsvis – det er en stor dag i dag.

Jeg gir nå ordet videre til han - forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.