Tale på markeringen av frigjøringsdagen og veterandagen

Tale på markeringen av frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai i Kongsvinger av utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Sjekkes mot framføringen

Kjære alle,

Det er en glede å få lov til å delta under årets markering av 8. mai her på Kongsvinger. 

Denne dagen som både er vår frigjøringsdag og vår veterandag.

For meg som haldenser er det en spesiell glede å komme til en festningsby. Selv om festningene i Halden og Kongsvinger ikke lenger spiller en aktiv rolle i vårt forsvar, står de der som svært konkrete påminnelser om at det å leve i frihet ikke er – og heller aldri har vært – noe som kan tas for gitt.

***

Frigjørings- og veterandagen gir samfunnet anledning til å hedre alle veteraner for deres innsats for Norge og for de verdiene som har formet oss som nasjon.

Dette gjelder både veteranene fra andre verdenskrig og veteraner fra de mange utlandsoperasjonene som har kommet senere.

Felles for våre veteraner er at de har vært villige til å ofre alt for at vi andre skal kunne leve i frihet.

***

Helt siden vi selv opplevde å være okkupert, har Norge bidratt internasjonalt i kampen for demokrati og menneskeverd.

Våre soldater har stått i krevende og risikofylte oppdrag.

Gjennom sin innsats har de bidratt til økt sikkerhet og stabilitet i en rekke land over hele verden.

Det er samfunnets ansvar og plikt å gi dem den anerkjennelsen og støtten de fortjener, også etter at de har kommet hjem.

Ikke minst fortjener de å bli minnet.

Minnet for den kampen de førte og de verdiene de kjempet for.

Derfor er jeg glad for å kunne holde denne talen akkurat her, ved det nasjonale UNIFIL-monumentet.

***

Det er ikke slik at de verdiene våre veteraner har kjempet for, er vunnet en gang for alle. Det er den pågående krigen i Ukraina en dramatisk påminnelse om.

Det russiske angrepet på Ukraina er også et angrep på demokratiet og på våre egne kjerneverdier.

Det utfordrer prinsippene for fredelig sameksistens i Europa, ikke minst respekten for andre staters suverenitet og territorielle integritet.

***

Norske myndigheter fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina.

Angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten, og Russlands brutale krigføring har dramatiske konsekvenser for befolkningen i Ukraina.

Norge fordømmer angrepene på sivile på det sterkeste.

***

Russlands krigføring gjør vår egen markering av 8. mai enda mer aktuell.

Ikke minst for de unge.

Det er viktig at dagens unge får vite hva unge mennesker før dem har utrettet. Og – ikke minst – hvorfor.

Det gjelder de som sto midt i kampene fra 1940 til 1945, og det gjelder de som har gjort en innsats i internasjonale operasjoner siden andre verdenskrig.

Jeg ønsker også å trekke fram de som nå vokter våre grenser til havs, til lands og i luften.

De som tjenestegjør i NATO-styrker, i daglig nasjonal beredskap og i annen tjeneste.

***

Det å hegne om de demokratiske verdiene som vårt samfunn er tuftet på, er en kontinuerlig kamp.

Menneskets ukrenkelighet og egenverdi, rettsstatens prinsipper, fred og frihet må forsvares. Hele tiden.

***

9. april symboliserer undertrykkelse og tvang. Dagen da Norge ble offer for angrepskrig fra en tyrannisk stormakt.

8. mai symboliserer frihet og glede og ikke minst ettertanke.

8. mai er dagen vi minnes de som har vært villig til å ofre alt for våre verdier og for vårt demokrati.

8. mai er dagen for å hedre alle de som har gjort og gjør verden til et tryggere og bedre sted for alle oss andre.

***

Jeg har nå den ære – på vegne av regjeringen – å få legge ned krans på det nasjonale UNIFIL-monumentet.

Takk.