Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fritak frå meirverdiavgift ved utdeling av mat til velgjerande føremål

Regjeringa foreslår eit fritak frå meirverdiavgift ved uttak av næringsmiddel som blir leverte vederlagsfritt til velgjerande føremål. – Fritaket vil medverke til å redusere matsvinn og gjer det billegare for bransjen å gi mat til menneske som har det vanskeleg, seier finansminister Siv Jensen.

Ulike ledd i verdikjeda har ofte brukande matvarer som likevel ikkje kan seljast. Grunnen til dette kan vere datomerking for haldbarheit eller skadd emballasje. I slike høve kan aktørane velje å gi bort eller å destruere maten.

Det skal reknast meirverdiavgift når mat blir gitt bort, medan destruksjon av matvarer eller varesvinn ikkje fører til plikt til å rekna ut meirverdiavgift. Meirverdiavgifta kan derfor føre til at bedrifter vel å destruere matvarer i staden for å gi dei bort til velgjerande føremål.

Fritaket vil gjere det gunstigare for matbransjen å gi bort matvarer. Forslaget inneber at avgiftspliktige aktørar i matbransjen ikkje skal rekne meirverdiavgift på uttak av mat- og drikkevarer som dei gir bort. Det blir stilt krav om at varene blir leverte vederlagsfritt til ein mottakar som er registrert i Einingsregisteret. Mottakaren må dele ut varene på velgjerande grunnlag.

Forslaget blei varsla i Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 punkt 31.4 og har vore på høyring. Høyringsinstansane er positive til forslaget. Forslaget inneber ei endring i § 6-19 i meirverdiavgiftslova. Departementet vil fastsette særskilte dokumentasjonskrav for utdelinga i forskrift.

Til toppen