Full åpenhet om overprisede gebyrer

– Jeg er enig med både riksrevisoren og DN i at de overprisede gebyrene må reduseres ytterligere, men det er ikke riktig at vi ikke gir Stortinget innsikt i prisingen.

Overprisede gebyrer er, som Riksrevisjonen påpeker, skjult skattelegging, og bør unngås. Det er det bred enighet om, og derfor foreslår også regjeringen 326 millioner kroner til å redusere overprisingen i 2021. Det er også full åpenhet om spørsmålet i neste års budsjett: I proposisjonen fra Finansdepartementet om skatter og avgifter er overprisede gebyrer omtalt i et eget kapittel, der det gis en detaljert oversikt over hvilke gebyrer og hvor mye overprising det er snakk om.

Det er derfor misvisende når DN på lederplass 4. november skriver at «Finansdepartementet ikke nevner overprisingen av gebyr med et ord i statsbudsjettet», og dette er heller ikke en riktig gjengivelse av Riksrevisorens kritikk. Det er altså ikke riktig verken når det gjelder 2021-budsjettet eller 2019-budsjettet, som er det Riksrevisjonen så på. I sistnevnte skriver departementet at «Totalbildet er at statlige gebyrer nå er fastsatt langt mer kostnadsriktig enn tidligere. På noen områder gjenstår fortsatt en del overprising, blant annet på rettsområdet og legemiddelområdet.». Samtidig ble overprisingen foreslått redusert med 80 millioner kroner. I 2019-budsjettet var det imidlertid ingen helhetlig oversikt over gebyrene det var snakk om. Det retter vi opp i budsjettet vi la frem i oktober.

Gebyrene har blitt gradvis redusert, blant annet etter påtrykk fra denne regjeringen. Siden 2006 er overprisede gebyrer redusert med over 2,4 milliarder 2021-kroner. Vi er fortsatt ikke i mål, men på god vei.