Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Går sammen om å løfte Loddefjord og Olsvik i Bergen

Staten og Bergen kommune er enige om den første helhetlige områdesatsingen i utsatte byområder i Bergen. – Sammen skal vi styrke innsatsen for et godt nærmiljø, byutvikling, oppvekst og utdanning i Loddefjord og Olsvik, sier kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland og byråd Erlend Horn.

Monica Mæland og Tommy Johansen gir hverandre hånden etter at avtalen er signert.
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og kommunaldirektør Tommy Johansen, byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering signerte i dag avtalen om områdesatsing i utsatte byområder i Bergen. Foto: Andrew Buller, Bergen kommune

En intensjonsavtale om et samarbeid i perioden 2019–2026 signeres i dag av kommunal og moderniseringsminister Monica Mæland og kommunaldirektør Tommy Johansen ved byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering.

–For Bergen kommune er det viktig å arbeide for at opplevd velferd og levekårene for beboere i områdene bedres for å utjevne sosiale forskjeller i befolkningen. Medvirkning og deltakelse er et bærende element i områdesatsingen. Når en samlet kommune samarbeider med innbyggerne og lokale aktører, lykkes vi svært godt. Dette innebærer at lokalsamfunnet har vært med på å definere utfordringer og muligheter for arbeidet. Dette må vi fortsette med når vi skal jobbe sammen med staten, sier Horn.

– Jeg er glad for at vi nå inngår et samarbeid med Bergen kommune for å styrke mulighetene for innbyggerne i Loddefjord og Olsvik, sier Mæland.

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 12,7 millioner kroner til områderettet arbeid i Bergen i 2020.

– Gjennom samarbeidet med kommunen vil vi blant annet bidra til at Loddefjord og Olsvik blir bedre og tryggere steder å bo. Vi vil også samarbeide om å utvikle nye metoder for å unngå frafall i skolen og styrke utdanningsnivået, sier Mæland.

Regjeringen har i 2019 bevilget tre millioner kroner til områdesatsing i Loddefjord og Olsvik. I budsjettet for 2020 foreslår regjeringen å bevilge fem millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen en tilsagnsramme på 7,7 millioner kroner til Bergen, for tilskudd til bolig- og områdeutvikling i byer. Tilskuddet skal bidra til å forbedre bomiljøet og løse lokale utfordringer for innbyggerne i områder med særskilte levekårsutfordringer.

– Gjennom områdesatsingene vil vi bidra til at folk får bedre boforhold, få flere i arbeid, bedre integreringen og redusere frafall i skolen. Vi vet at virkemidlene har størst effekt når de ses i sammenheng, og vi må derfor bryte ned siloene mellom de ulike myndighetene, sier Mæland.

Både Loddefjord og Olsvik har utfordringer med bomiljø og levekår, samtidig som områdene står foran omfattende infrastrukturutbygging og fortetting. Områdene er preget av høy andel unge med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, høy andel unge uføre og arbeidsledige, og mange barnevernstilfeller. 

For å følge opp intensjonsavtalen, vil staten og kommunen utarbeide en felles programbeskrivelse. Der vil innholdet i områdesatsingen konkretiseres og målrettes.

Staten samarbeider fra før med Oslo, Drammen og Stavanger om områdesatsing i utvalgte områder. Erfaringsoverføring mellom de involverte kommunene og statlige etater er en viktig del av arbeidet.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen