Gårdstilbud for barn og unge

Garden som ressurs – marknaden som mål

Arbeid og opplevelser på gård kan i stor grad brukes som velferdstjenester for barn og unge. Angedal og Aalan er to av gårdene som tilbyr Inn på tunet-tjenester for barn og unge, som en arena for stimulerende opplevelser og bedre livskvalitet.

Landbruks- og matdepartementet la i juni frem en Stortingsmelding om vekst og gründerskap i landbruksbaserte næringer, hvor blant annet gården som arena for velferdstjenester ble tatt opp. Landbruket har tradisjon og potensial for å tilby gode velferdstjenester. – Det er svært gode erfaringer med å bruke gården, livet og arbeidet til å gi folk bedre livskvalitet, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk, og som skal være med på å gi mestring, utvikling og trivsel knyttet opp mot gårdens liv og arbeid. Inn på tunet-gårder tilbyr blant annet tilbud til barn og unge. – Gården gir en unik og allsidig arena for stimulerende opplevelser gjennom kontakt med dyr, landbruk, natur og friluftsliv, sier Listahug. 

Tilbud for ungdom med særskilte utfordringer

På Angedal Gård i Førde kommune har det siden 2009 vært et Inn på tunet-tilbud for ungdom med særskilte utfordringer. Her finnes det både botilbud, og avlastnings-, skole- og fritidstilbud. Martha Bjørvik Angerdal som driver gården har, foruten utdanning som sosionom, praksis fra omsorg, psykiatri og barnevern, og gården har gjort avtaler med barneverntjenesten, NAV, psykiatritjenesten og kommunene i Sogn og Fjordane.

Angedal Gård har hatt status som en Inn på tunet-gård siden 2009, med tilbud til barn og unge med særskilte utfordringer. Her får hver enkelt et tilpasset tilbud med aktiviteter og fokus på gode opplevelser og mestring, og omgang og arbeid med dyr er noen av opplevelsene gården tilbyr. Foto: Angedal Gård

Gården ønsker å gi et individuelt tilpasset tilbud som inneholder en aktiv og innholdsrik hverdag, med fokus på gode opplevelser og mestring. De har både døgn-, dag-, ettermiddag/kveld- og helgetilbud, alt ettersom hva som passer best. Aktiviteter og oppgaver på gården kan være alt fra stell av dyr og planter, skogsdrift, vedlikehold av maskiner og bygninger, samt turer og utflukter i nærområdet.

Bedriften har utviklet seg raskt, og har blant annet mottatt Bygdeutviklingsprisen fra Sogn og Fjordane i 2013. I 2012 hadde de en omsetning på 2,7 millioner kroner, og hadde 12 tilsatte.

Gård med mange opplevelser

Aalan Gård i Lofoten har også Inn på Tunet-tilbud til skoler og barnehager i nærområdet, hvor de blant annet kan komme i aktivitet med dyrene på gården, oppleve osteproduksjon og se på urtehagen. Rundt gården ligger det også mange flotte turstier hvor man kan oppleve Lofotens vakre natur.

Aalan Gård i er også et godt eksempel på hvordan et småbruk kan omdannes til en moderne bedrift med flere ben å stå på. Gården drives økologisk, og produserer geitemelk som de både lager egen ost av, og som de selger til Tine. I tillegg produserer de tørket krydder og te, har en egen gårdskafé som er åpen om sommeren, samt en gårdsbutikk. Produktene som blir laget kan både kjøpes og smakes i kaféen og i butikken, og gården tar imot grupper til bespisning på bestilling hele året. De mange bruksområdene til gården bidrar til å styrke opplevelsene og Inn på tunet-tilbudet til gården.

På Aalan gård produseres det geitemelk, ost, tørket krydder og te, samt at det driftes en gårdsbutikk og en kafé om sommeren. De mange bruksområdene til Aalan Gård er med på å styrke Inn på tunet-tilbudet til gården, hvor barnehager og skoler kan komme å oppleve gårdslivet. Foto: Aaland Gård

Gården er et familiebruk hvor alle familiens medlemmer deltar aktivt, og er arbeidsplass for to generasjoner gårdsfolk og folk fra bygda ellers. Totalt sysselsetter gården 6 årsverk. I 2014 var omsetningen på gården om lag 1,7 millioner kroner utenom melkeproduksjonen. Gården viser et godt eksempel på gründerskap i landbruket, med et mangfold av tilbud til ulike grupper, og sysselsetting av både de som hører hjemme på gården, og andre fra lokalsamfunnet.

Stortingsmeldingen om vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer ble lagt frem i juni. – Mitt mål er å få flere profesjonelle heltidsbønder på små og større gardsbruk ved å stimulere vekst og gründerskap i landbruket, sier Sylvi Listhaug. – Det er ikke størrelsen på garden det kommer an på, men hva man gjør ut av de ressursene man har. Det er mange som med grunnlag i ganske små eiendommer skaper arbeidsplasser for seg selv og mange andre, sier Listhaug. – Målet for Stortingsmeldingen er at den enkelte skal få best mulig vilkår til å utvikle gården og bedriften slik han og hun har ønske om - og ser grunnlag for, sier Sylvi Listhaug.

Til toppen