Gir klarsignal til å starte grunnarbeidet til det nye Vikingtidsmuseet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har bestemt at arbeidet med nytt Vikingtidsmuseum på Bygdøy skal fortsette, og at grunnarbeidene kan starte opp i høst.

– Jeg er glad arbeidet med et nytt museum kan starte allerede til høsten. Vi sikrer samlingens sikkerhet, tilgjengeliggjør nasjonalskattene for publikum, og vi gjør det innenfor en mer nøktern ramme, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

I begynnelsen av mai fikk Statsbygg og Universitetet i Oslo i oppdrag å komme med innspill til hvordan kostnadene til byggingen av det nye vikingtidsmuseet kunne reduseres. Bakgrunnen var at Statsbygg varslet at det nye museet lå an til å koste 1 milliard kroner mer enn Stortingets kostnadsramme på 2,4 milliarder kroner. Regjeringen vil øke denne rammen med 700 millioner kroner. Det vil si at rammen økes fra 2,4 milliarder kroner til 3,1 milliarder kroner for det nye museet, dersom regjeringens forslag blir vedtatt.

– Nå kan vi slå fast at det blir et nytt vikingtidsmuseum med den opprinnelige planløsningen. Å starte helt på nytt er ikke akseptabelt. Det ville satt prosjektet flere år tilbake, og det tåler ikke skipene, sier Borten Moe.

I rapporten Statsbygg og UiO leverte i mai, skisserer de fire alternative løsninger. Regjeringen går inn for et utvidet alternativ 2. Det betyr at man går inn for den opprinnelige planløsningen, men med noen endringer som vil senke kostnadene.

Regjeringen legger opp til at Statsbygg kan starte grunnarbeider i høst, før den nye kostnadsrammen er vedtatt i Stortinget. Målet er at det nye museet skal være klart i løpet av 2026.

Regjeringen går for følgende løsning

  • Grunnarbeidene kan starte til høsten.
  • Statsbygg kan ta utgangspunkt i nåværende konsept «Naust».
  • Det vil si at de kan gå videre med opprinnelig planløsning.
  • Noen kvaliteter og funksjoner i museet og utomhus reduseres.
  • Anslått kostnadsramme: 3,1 mrd. kroner.
  • Forventet ferdigstillelse i 2026.