Gir oversikt over lovlige aromastoffer

Av Stian Mathisen, EU-delegasjonen

Ved å innføre en liste over tillatte aromastoffer, ønsker EU å gjøre forbrukere bedre i stand til å vite hva de konsumerer.

En database på Internett vil vise forbrukere og matprodusenter hvilke aromastoffer som er tillatt, og hvilke som er forbudt. (Illustrasjonsfoto: mur308 / Morguefile)

Ved å innføre en liste over tillatte aromastoffer, ønsker EU å gjøre forbrukere bedre i stand til å vite hva de konsumerer.

For å sikre at forbrukere kan være trygge på at maten de spiser ikke inneholder skadelige aromaer, har EU laget en liste over hvilke aromastoffer matprodusenter har lov til å benytte. Listen består av 2543 aromastoffer, og kun de som står på listen vil være lov å ta i bruk.

Reglene vil også være relevant for norsk rett, ettersom Norge gjennom EØS-avtalen deler EUs regler for mattrygghet. Disse reglene gjelder for all slags mat og matproduksjon.

Skal gjøre informasjon tilgjengelig
Formålet med listen er å sikre at bruken av aromastoffer ikke skal medføre helsefare eller villede forbrukere. I tillegg skal den gjøre informasjon om hva som er tillatt av aromastoffer lettere tilgjengelig.

Europakommisjonen skriver i en pressemelding at listen vil bli publisert som en database på nettet, slik at både forbrukere, industrien og matsikkerhetskontrollører selv kan undersøke hvilke smakstilsetninger som er tillatt i hvilke typer mat.

– Industrien har hatt god tid
Ifølge Rune Jemtland i Mattilsynet er alle stoffene som har vært til vurdering tilgjengelige i næringsmidler som finnes på markedet i dag. Både industrien og bransjeorganisasjonen European Flavour Association har i flere år vært involvert i å utarbeide listen.

– Industrien burde derfor være vel forberedt på endringene som kommer. Dersom noen må endre sine oppskrifter på bakgrunn av dette så har de hatt god tid til å tilpasse seg, sier han.

For å sikre en smidig overgang fra dagens situasjon, blir det etablert en overgangsordning når forbudslisten trer i kraft neste år.

– Aromastoffer som ikke kommer med på listen vil få en utfasingsperiode på 18 måneder, som starter i EU 22. april 2013. Næringsmidler med disse stoffene vil innenfor dette tidsrommet kunne markedsføres inntil siste holdbarhets- eller bruksdato, sier Jemtland.

Til toppen