Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomgang av tildeling til forskning

Kunnskapsdepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal gjennomgå systemet for tildeling av forskningsmidler fra Norges forskningsråd. Hovedmålet med gjennomgangen er å øke kvaliteten i forskningen og redusere administrasjonskostnadene.

– Regjeringen har satset mye på forskning. Jeg er opptatt av at samfunnet skal få mest mulig forskning av høy kvalitet. Derfor setter vi nå ned et ekspertutvalget for å se at pengene brukes på best mulig måte, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Ekspertgruppen skal ledes av Siri Hatlen, og ha professor Kari Melby fra NTNU og professor Erik Arnold fra Technopolis-gruppen som medlemmer.

– Jeg er glad for at vi har fått en ekspertgruppe med god kompetanse og lang erfaring. Jeg ser fram til å motta rapporten deres, sier kunnskapsministeren.

Siri Hatlen er leder i Teknologirådet og for tiden styreleder i blant annet Entra Eiendom og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Norsk forskning kan bli bedre

Forskningsrådet er helt sentral i arbeidet med å utvikle forskningssystemet. En tidligere gjennomgang av Forskningsrådet viser at de oppnår gode resultater og bidrar til økt kvalitet i norsk forskning. Samtidig peker flere utredninger på at norsk forskning har potensial til å bli bedre.

– Dette viderefører satsingen på forskningskvalitet som vi varslet i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Det er gjennomført store strukturendringer for å samle ressursene på færre, men sterkere universiteter og høyskoler. I tillegg er finansieringen av høyere utdanning blitt endret. Nå er det naturlig å se på midlene som går gjennom Forskningsrådet, sier Røe Isaksen.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport innen 1. februar 2017. Gruppen skal hente inn innspill fra hovedstyret i Forskningsrådet og forskningsinstitusjoner i forbindelse med arbeidet.

Til toppen