Nå kan du overvåke regnskogen selv

Nå kan du for første gang se med egne øyne hvor verdens regnskoger forsvinner nesten samtidig som det skjer, via satellittbilder på nettsiden Global Forest Watch.

Nå kan du for første gang se med egne øyne hvor verdens regnskoger forsvinner nesten samtidig som det skjer, via satellittbilder på nettsiden Global Forest Watch.

 

 

Aldri før har slik informasjon vært gratis og så åpent tilgjengelig for alle interesserte.

- Mange land med regnskog er fattige, og mangler kapasitet og verktøy til å overvåke skogene, oppdage ulovlige aktiviteter og stanse dem i tide. Dette verktøyet vil bidra til å gjøre det enklere for dem, og det er ikke lenger så enkelt å avskoge i hemmelighet. Nå kan hvem som helst med tilgang til internett hjelpe til med å oppdage ulovlig avskoging og varsle både ansvarlige myndigheter og resten av verden om det mens det skjer, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Norge bidrar som største giver med 60 millioner kroner til utviklingen av Global Forest Watch (20 millioner årlig). Den anerkjente organisasjonen World Resources Institute i USA har utviklet siden sammen med over 40 partnere, inkludert Google, FNs miljøprogram og Universitetet i Maryland.

 

Satellittbilde fra Global Forest Watch (World Resources Institute)

 

Global Forest Watch er en interaktiv plattform som vil vise satellittbilder av skogene, vernede områder, utdelte konsesjoner og skogbranner i ett og samme kart. Dette vil for eksempel gjøre det mulig å se om avskoging foregår utenfor et konsesjonsområde eller i en nasjonalpark. Private selskaper vil lettere kunne kontrollere at varene de kjøper ikke har bidratt til regnskogødeleggelse. Organisasjoner vil kunne følge med på om myndigheter og selskaper holder sine løfter.

Satellittbildene i Global Forest Watch vil oppdateres med få ukers mellomrom. Slik sanntidsovervåkning har så langt kun vært tilgjengelig i Brasil, der myndighetene har brukt det til å rykke ut og slå ned på ulovlig avskoging. Dette er en av flere grunner til at Brasil har lyktes med å redusere avskogingen i Amazonas med over 70 prosent de siste ti årene.

- Verdens skoger lagrer like mye karbon som rundt 657 år med CO2-utslipp fra verdens nåværende bilpark. Å ta vare på verdens regnskoger er et viktig klimatiltak. Norges regnskogsatsing har de siste årene hatt positiv betydning for å redusere avskogingen i mange land, men fremdeles ødelegges regnskog mange steder i verden i et alarmerende tempo. Dette betyr enorme klimagassutslipp, utrydding av truede arter og at noen av verdens fattigste mennesker mister sitt livsgrunnlag, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Norge bidrar i dag med inntil 3 milliarder årlig til internasjonalt arbeid mot avskoging og skogforringelse i over 40 land. Stortinget har vedtatt at regnskogsatsingen skal videreføres fram til 2020.

Se videohilsen fra Norge, FN og Storbritannia til lanseringen av Global Forest Watch i Washington DC 20.februar: 

Til toppen