Nyheter

God dyrehelse i Norge

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Veterinærinstituttet offentliggjør i dag en samlet rapport om helse og velferd hos landdyr i Norge.

Rapporten viser at den generelle helsetilstanden hos norske dyr er god, og at det er få tilfeller av alvorlige, smittsomme sykdommer.

Dette er tredje gang Veterinærinstituttet lager en nasjonal dyrehelserapport. Rapportene er et svært viktig kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med norsk dyrehelseforvaltning. 

Nyhetssak om dyrehelserapporten 2021 på hjemmesiden til Veterinærinstituttet: