Godkjente reduksjon av mobilpriser

Rapport fra ambassaderåd Inge Thygesen, EU-delegasjonen

Europaparlamentet har godkjent det nye regelverket for ”roaming” som er prisen for telefoni og datatrafikk når man bruker utenlandske nettverk. Markering av Europadagen stod også på agendaen når parlamentarikerne møttes til minisesjon i Europaparlamentet 9. -10. mai. Ambassaderåd Inge Thygesen rapporterer.

Parlamentet godkjente nytt regelverk for gjesting i internasjonale mobilnett, såkalt roaming, som vil tre i kraft 1. juli så sant Rådet godkjenner det formelt i juni. Regelverket innebærer at det settes en makspris på roaming. I tillegg vil det gjennomføres en rekke tiltak for å åpne konkurransen i dette markedet. Det skal blant annet bli mulig å kjøpe roamingtjenester uavhengig av den abonnementsavtalen man har med sin nettoperatør.

Dette er allerede den tredje lovgivingspakken EU vedtar for å bidra til lavere priser for bruk av mobil i utlandet. Roaming er blitt et slags utstillingsvindu for EUs mulighet til å komme med regelverk som bidrar positivt og direkte i hverdagen til folk flest.

Markering av Europadagen 9.mai
Europaparlamentets president Martin Schulz holdt en lengre tale hvor han fokuserte på EU som fredsprosjekt og understreket den enorme samfunns- og velstandsutviklingen som har funnet sted i Europa i de drøye 60 årene som er gått siden ideen om et samlet Europa ble lansert av den daværende franske utenriksministeren Robert Schuman.

Schulz advarte samtidig mot dagens utvikling, hvor man ser ut til å bevege seg bort fra den grunnleggende solidariteten og fellestanketangen som EU bygger på og som ikke må tas for gitt. Han understreket også betydningen av å holde fokus på nødvendig budsjettdisiplin av hensyn til kommende generasjoner samtidig som man må finne rom for nødvendige incentiver for å skape ny vekst og sysselsetting i dagens Europa av hensyn til dagens ungdom.

Av gruppelederne for de politiske fraksjonene i parlamentet, sa EPPs leder Joseph Daul innledningsvis at han advarte mot å inngå noen form for samarbeid med eller legitimere kreftene på ytre høyre fløy. Samtidig understreket han at det nå ikke vil være mulig å investere seg ut av krisen, ganske enkelt fordi man ikke har midler til det. Han mente at Europa i stedet bør fokusere på å bli mer konkurransedyktig, og at dette kan skje ved å fullføre det indre marked, ved økt satsing på forsking og innovasjon, og ved å forenkle lover og regelverk.

Både sosialistenes leder Hannes Swoboda og de grønnes leder Daniel Cohn Bendit fokuserte på resultatet av søndagens parlamentsvalg i Hellas. Begge var enig om at Europa må søke å finne et svar på den utbredte misnøyen og den avmakten utfallet viser gjennom å komme opp med noen former for tiltak som kan gi et visst håp om nye investeringer og muligheter for landets befolkning.

Guy Verhofstadt, leder for den liberale gruppen, tok til orde for et rent føderalt Europa, noe han mente vil være den eneste måten man på sikt vil kunne bevare EUs sosiale modell og Europas stemme i en globalisert verden. Han gjentok også sine oppfordringer om å øke kapitalbasen til Den europeiske investeringsbanken og om et Den europeiske sentralbanken må overta ansvaret for deler av medlemsstatenes gjeld såkalt euro bonds. Martin Callanan, den lederen for den konservative gruppen ECR tok på sin side til orde for et langt mindre ambisiøst EU som fokuserer på deregulering og gjennomføring av det indre marked.

Til toppen