Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjente utbyggingsplaner for Valhall Flanke Vest og Skogul

Olje- og energidepartementet godkjente i dag plan for utbygging og drift av Valhall Flanke Vest og Skogul. AkerBP er operatør for begge utbyggingene.

- Det er positivt at det foregår mye aktivitet på Valhall og at det vil investeres ytterligere i videreutvikling av feltet gjennom utbyggingen av Valhall Flanke Vest. Valhall er et felt som har vært i drift lenge og som skal fortsette å produsere i tiår fremover. Feltet har bidratt med enorme verdier til det norske samfunnet, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Valhall-feltet ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, og har vært gjenstand for flere videreutviklingsprosjekter tidligere. Valhall Flanke Vest representerer en ytterligere videreutvikling av feltet. Utbyggingsløsningen er en ubemannet brønnhodeplattform som er koblet opp til Valhall feltsenter. Forventede ressurser i Flanke Vest-prosjektet er estimert til om lag 9,5 mill. standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e). AkerBP, som er operatør, har anslått totale investeringer til om lag 5,5 mrd. kroner. Planlagt produksjonsstart er 4. kvartal 2019.

Skogul-feltet ligger i den midtre delen av Nordsjøen, og er et mindre oljefelt med marginale volum assosiert gass. Utbyggingskostnadene for Skogul-feltet er estimert til om lag 1,5 milliarder kroner, og forventede utvinnbare ressurser er anslått til om lag 1,6 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter (o.e). Planlagt produksjonsstart er 1. kvartal 2020.

- Det er viktig at selskapene får lønnsomhet ut av mindre funn som gjøres. Skogul-feltet er nettopp et slikt felt og vil bidra med verdiskaping og statlige inntekter. Utbyggingen vil i stor grad baseres på eksisterende infrastruktur. Denne type utbygginger er en viktig del av fremtiden på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Søviknes.

Fakta om Valhall Flanke Vest
Utbyggingsløsningen er en ubemannet brønnhodeplattform som er koblet opp til Valhall feltsenter med seks brønner. Prosjektet er en videreføring av byggingen av flankeplattformer på Valhall. Operatørens beregninger viser at utbyggingen har en forventet netto nåverdi før skatt på 8,4 mrd. kroner. AkerBP ASA er operatør for Valhall Flanke Vest-utbyggingen (90 pst.), med Pandion Energy AS som den andre rettighetshaveren (10 pst.).

Fakta om Skogul
Skogul er en undervannsutbygging, der brønnstrømmen transporteres til Alvheim produksjonsskip (FPSO) via en eksisterende brønnramme. Oljen stabiliseres og lagres på Alvheim, før videre eksport til markedet med tankskip. Prosessert rikgass transporteres via rørledningssystemet SAGE på britisk sokkel. Utbyggingen er planlagt med fremtidige tilkoblingsmuligheter for andre funn i området. Operatørens beregninger viser at feltet har en forventet nåverdi før skatt på om lag 1 090 mill. kroner. Rettighetshavere i Skogul-feltet er Aker BP (operatør, 65 pst.) og PGNiG Upstream Norway (35. pst).

 

Til toppen