Gratulerer med kvenfolkets dag! Onnea kväänikansan päiväle!

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

– I dag, 16. mars, feirar vi kvenfolkets dag. Dette er ein dag som markerer språket og kulturen til kvenene og norskfinnane, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Kvenfolkets dag vart etablert av dei kvenske organisasjonane i 2014, og dagen vert markert av kvener og norskfinnar over heile landet. Kvenene/norskfinnane har status som nasjonal minoritet i Noreg, og gruppa har ei lang historie her i landet.

- Kvenfolkets dag er ein ganske ny dag, og det er fint å sjå at dagen får meir merksemd år for år. Når det kvenske flagget no vaiar utanfor stadig fleire rådhus på ulike stader i Noreg, bidrar det til å auke kunnskapen om den kvenske kulturen, som også er ein del av den norske kulturen, seier Gjelsvik.

I år har departementet laga ein gjennomgang av tiltaka i Målretta plan for kvensk språk, ein fireårig plan som vart presentert i 2017. Gjennomgangen er laga i samarbeid med ei referansegruppe med medlemmer frå kvenske og norskfinske organisasjonar og institusjonar. Rapporten viser status for tiltaka som er i gang, og inneheld også tilrådingar frå referansegruppa for det vidare arbeidet med kvensk språk.

– Regjeringa vil arbeide vidare for å gi kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur gode rammevilkår, slår Gjelsvik fast.

– Eg ønskjer alle ei fin markering av dagen!

Onnee kväänikansan päiväle!

–Tääpänä, 16. marsikuuta feiraama kväänikansan päivää. Tämä oon päivä joka markkeeraa kvääniin ja norjansuomalaisten kieltä ja kulttuurii, sannoo komuunaali- ja distriktiministeri Sigbjørn Gjelsvik.

Kvääniliitot perustethiin Kväänikansan päivän vuona 2014, ja kväänit ja norjansuomalaiset markkeerathiin päivää koko maassa. Kvääniilä/norjansuomalaisila oon status Norjan kansalisminoriteettinna, ja roikala oon pitkä histoorii tässä maassa.

–Kväänikansan päivä oon joukon uusi päivä, ja se oon fiini nähhä ette päivä saapi enämen huomiota vuoesta vuotheen. Ko kvääniflaku nyt heiluu vielä usheeman ja usheeman raatihuonheen eessä eri paikassa Norjassa, se eistää tiettoo kväänikulttuurin ympäri. Se oon kans osa norjalaista kulttuurii, sannoo Gjelsvik.

Tänä vuona departementti oon käyny läpitte mooliplaanan toimii mikkä oon kväänin kieltä varten. Se oon neljevuotinen plaana jonka presenteerathiin vuona 2017. Tekstin missä käyhään kaiken läpitte, oon tehty yhtheistyössä referansiroikan kans. Referansiroikassa olthiin jäsenet kvääni- ja norjansuomalaisista liitoista ja institusuuniista. Raportti näyttää niitten toimiin statuksen mikkä oon menheilä. Ja siinä oon kans referansiroikan neuvot siitä kunka työtelä etheenpäin kväänin kielen kans.

–Rejeerinki työtelee etheenpäin sen kans ette anttaat kväänin kielele ja kväänin/norjansuomalaisten kulttuurille hyvät raamiehot, Gjelsvik sannoo.

– Mie toivon kaikile fiinii päivän markkeerausta!