Norskstøttet fond kombinerer skogvern og økonomisk utvikling

200 millioner kroner til bærekraftig gummiproduksjon

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det norskstøttede grønne investeringsfondet "&Green" har investert omlag 200 millioner kroner i en bærekraftig gummiplantasje i Indonesia.  Norge var med på å lansere fondet under World Economic Forum i Davos i 2017.  Fondet kombinerer vern av tropisk regnskog med lokal økonomisk utvikling og storskala bærekraftig råvareproduksjon.

 –Vi må vise at det er mulig å tjene penger på råvareproduksjon uten å ødelegge regnskogen. Dette er et banebrytende praktisk eksempel på hvordan det offentlige og næringslivet kan gå sammen om å finansiere en grønn utvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Gummitrær
Det norskstøttede investeringesfondet &Green bidrar til at etablering av f.eks.gummplantasjer kan skje uten at det går ut over regnskogen samtidig som det skaper økonomisk vekst. Foto: KLD

Redusert risiko

Investeringsfondet "&Green" reduserer finansiell risiko ved å tilbyr gunstige lånevilkår. Dette gir selskapene mulighet til å ta langsiktig sosialt og miljømessig ansvar uten ekstra finansieringskostnader. Dermed er investeringen ekstra attraktiv for langsiktige private investorer. Fondet vakte stor oppmerksomhet da det ble lansert for verdens økonomiske elite i Davos i 2017.  Der ble det hyllet for modig nytenkning og plassert øverst på listen over de mest interessante resultatene fra Davos-møtet  .

Fondet bidrar med en begrenset andel offentlige risikokapital i en større privat investering i for eksempel produksjon av gummi, soya, palmeolje eller andre råvarer.  Fondet stiller samtidig strenge krav til at investeringen ikke bidrar til avskoging, at landskapet blir forvaltet på en bærekraftig måte og at lokalbefolkningen nyter godt av prosjektet.

–Å øke produksjonen av råvarer uten at det fører til økte klimagassutslipp eller ødeleggelse av naturmangfold er helt avgjørende, sier Ola Elvestuen. Gjennom &Green fondet får vi en unik mulighet til å få til en endring i de store multinasjonale selskapene, sier Elvestuen.

Skaper arbeidsplasser

Investeringen i det Indonesiske gummiselskapet er fondets første. Selskapet er et samarbeid - joint venture - mellom den franske gummiprodusenten Michelin og Indonesiske Barito Pacific Group for produksjon av naturlig gummi til blant annet bildekk. Det har en konsesjon på rundt 90.000 hektar som i hovedsak allerede er avskoget. Av dette skal en drøy tredel plantes med gummitrær, mens resten skal dekke lokalbefolkningens behov for mat og ved, samtidig som gjenværende skog blir tatt vare på. Konsesjonsområdet skal forvaltes som en buffer mot en etablert nasjonalpark.

En landskapsplan som vil bli gjort offentlig tilgjengelig beskriver dette i detalj.

Prosjektet er 100% kommersielt drevet. Investeringen vil bidra til lokal økonomisk utvikling, skape rundt 16.000 arbeidsplasser og samtidig gi en positiv miljøeffekt.

 

Her finner du pressemelding fra &Green

Spørsmål og svar