Grønnsakseventyret fortsetter i Troms

Det første steget med å (re)etablere en arktisk grønnsaksproduksjon er nå gjennomført i Troms. Resultatet i 2016 ble 170 tonn grønnsaker produsert av 11 lokale dyrkere.

Satsing på produksjon av arktiske grønnsaker i regi av Produsentorganisasjonen OTTAR, Tromspotet AS og Art Nor AS startet i 2014 med rekruttering av produsenter, oppstart av et treårig kompetanse- og nettverksprosjekt og investering i maskiner for grønnsaksdyrking. Flere unge bønder i Troms satser på volumproduksjon av grønnsaker som en supplerende produksjon til dagens drift – eller som hovedproduksjon på gården.

Resultatet i 2016 ble 170 tonn grønnsaker produsert av 11 lokale dyrkere. Over halvparten av dette volumet er kålrot, som har blitt brukt i produksjon av kålrotstappe hos Art Nor AS på Silsand. Videre har det i 2015 og 2016 vært en flott vekst i salg av Målselvnepe til konsum, mens man i gulrotproduksjonen jobber med ytterlige mekanisering for å kunne øke produksjonen vesentlig. 

Målselvnepeåker i nedre Målselv.
Målselvnepeåker i nedre Målselv. Foto: Ulrike Naumann
Til toppen