Regnskoglandet Guyana har svært lav avskoging

Tine Sundtoft møtte Guyanas miljøminister

Regnskogen ødelegges i høyt tempo i mange av verdens tropiske skogland. Guyana er et unntak. I går møtte Tine Sundtoft Guyanas miljø- og naturressursminister til samtaler i Klima- og miljødepartementet.

 Over 4/5 av Guyanas landareal er fortsatt dekket av regnskog, men skogen er under økende press og Guyana er et av Sør-Amerikas minst utviklede land, med stort behov for økonomisk og sosial utvikling. 

- Norge ønsker gjennom samarbeidet med Guyana å bidra til at Guyana kan stå imot det økende presset mot regnskogen men likevel oppnå økonomisk og sosial utvikling. Guyanas arbeid for å holde avskogingen lav kan bli en modell for andre regnskogland. Landet har valgt å satse på grønn vekst, og fortjener internasjonal støtte og anerkjennelse for dette. Flere regnskogland må velge grønn vekst dersom det internasjonale samfunnet skal klare å møte klimautfordringene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

 Klima- og miljøminister Tine Sundtoft møtte Guyanas miljø- og naturressursminister Robert Persaud

Guyana og Norge har siden 2009 hatt et samarbeid om regnskog, der Norge har lovet å bidra med inntil 1,5 milliarder NOK i støtte til Guyana dersom landet fortsetter å ha lav avskoging.

Tar vare på skogen

Guyanas avskoging har vært svært lav hvert år siden samarbeidet ble etablert. Det foreløpige avskogingstallet for 2013 viser at denne trenden fortsetter. Norge har så langt utbetalt 970 millioner NOK for Guyanas oppnådde resultater. Guyanske myndigheter har lansert en utviklingsstrategi for hvordan landet kan oppnå sosial og økonomisk vekst uten omfattende avskoging og økte klimagassutslipp. Siden samarbeidet ble etablert har Guyana utviklet et landsdekkende system for overvåkning av skogen. Pengene som Norge har utbetalt for Guyanas resultater, går til prosjekter som gjennomføres av guyanske myndigheter i samarbeid med FNs utviklingsfond (UNDP), den inter-amerikanske utviklingsbanken (IDB) eller Verdensbanken.

Så langt har pengene fra Norge blant annet gått til:

  • et prosjekt for utvikling i urfolkslandsbyer (gjennom UNDP).
  • et landrettighetsprogram for urfolk (gjennom UNDP)
  • et støtteprosjekt for små bedrifter som vil satse på grønn vekst (gjennom IDB).

 

Fakta om Guyana:

  • Et av verdens grønneste land - om lag 85 prosent av landarealet er dekket av regnskog, og mye av denne regnskogen er intakt. Til sammenlikning er om lag 35 prosent av Norges landareal dekket av skog.
  • Ca. 800.000 innbyggere.
  • Et av Sør-Amerikas minst utviklede land (121. plass på FNs Human Development Index).
  • Guyanas regnskog har et svært rikt dyre- og planteliv, med flere arter som bare lever i dette regnskogområdet.
  • Totalt skogareal: ca 18,5 millioner hektar (185.000 kvadratkilometer). Til sammenlikning er Norges skogareal ca 12 millioner hektar.
Til toppen