Haag: Underskrev avtale om militært forskningssamarbeid

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte i dag sin nederlandske kollega Jeanine Hennis-Plasschaert i Haag. De underskrev en avtale om strategisk militært forskningssamarbeid.

Norge har lenge samarbeidet med Nederland om å arbeide frem en ny modell for internasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid. - Vi har identifisert flere sammenfallende prioriterte kunnskapsområder mellom nasjonene og vi konkluderte med at det var grunnlag for å utvikle et nytt konsept for utvidet samarbeid, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Avtalen Norge og Nederland inngikk i dag heter Strategic Mutual Assistance in Research and Technology (SMART).

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin nederlandske kollega Jeanine Hennis-Plasschaert i Haag.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide møtte sin nederlandske kollega Jeanine Hennis-Plasschaert i Haag. Foto: Phil Nijhuis, NL

 - Det nye ved SMART-konseptet er dets helhetlige, langsiktige og integrerte tilnærming til forskningssamarbeid og kunnskapsdeling, sier forsvarsministeren. - Deltakerne deler strategiske ambisjoner, sammenstiller nasjonale behov, planlegger og gjennomfører felles prosjekter, og deler resultatene. I praksis innebærer dette at mye av den forskning som i dag gjøres nasjonalt bringes inn i en internasjonal ramme med reell arbeidsdeling. Dersom Norge eller Nederland ønsker å kjøpe forskningstjenester fra hverandre gir konseptet også mulighet til det. Samarbeidet vurderes som en kosteffektiv måte å opprettholde en større kunnskapsbase innen utvalgte fagområder enn det nasjonene vil klare på egenhånd, sier Eriksen Søreide. 

To tekniske underavtaler

Avtalen inngås som en såkalt European Research Grouping (ERG) under en etablert europeisk rammeavtale for flernasjonalt forsknings- og teknologisamarbeid (EUROPA MOU). Foreløpig inneholder den underskrevne avtalen to tekniske underavtaler innen chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) og SPACE. Ambisjonen er å innlemme nye fagområder i flere tekniske underavtaler dersom samarbeidet er vellykket.

CBRN-forskningen er en pilot innen SMART-samarbeidet for å teste ut SMART-konseptet og dets intensjoner. Samarbeidet inkluderer felles forskning og utvikling, vurdering av teknologi, utstyr og anskaffelser, utveksling av informasjon og vitenskapelig personell. De første prosjektene er innen deteksjon og identifikasjon av biologiske agens, modellering og spredning av CBRN og medisinsk mottak av C.  

SPACE-underavtalens målsettinger er å utvikle kompetanse i fellesskap innen rombasert overvåking, satellittkommunikasjon, satellittbasert navigasjon/posisjonering/synkronisering samt situasjonsforståelse i romdomenet. Videre skal avtalen bidra til samarbeid om mikrosatellitter for begge lands forsvar gjennom utvikling av prototyper for sensorer, modeller og analyseverktøy, gjennomføring av feltmålinger og demonstrasjoner, samt designstudier og modellering av mikrosatellittsystemer.

Forsvarsministerene underskrev en avtale om strategisk militært forskningssamarbeid.
Forsvarsministerene underskrev en avtale om strategisk militært forskningssamarbeid. Foto: Phil Nijhuis , NL

Tettere flernasjonalt forsvarssamarbeid

- Norge har lenge hatt et velfungerende og godt militært forskningssamarbeid med Nederland. Den nye avtalen er helt i tråd med vårt ønske om å utvikle enda tettere flernasjonalt forsvarssamarbeid, sier Eriksen Søreide. - De valgte fagområder samsvarer med aktuelle områder som vurderes for sivilt-militært forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt og vil bidra positivt til kvalitet og effektivitet i forskningen, understreker hun. - Vi skal også vurdere om det på lang sikt vil være mulig å hente ut synergier mellom SMART og EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologiutvikling, Horisont 2020, både på CBRN og space-området, sier Ine Eriksen Søreide.

På agendaen da de to forsvarsministerne møttes var også den sikkerhetspolitiske situasjonen, veien mot NATO-toppmøtet i Warszawa og bilateralt samarbeid, inkludert materiellsamarbeid.