Habilitetsvurdering

Uttalelse fra Lovavdelingen om Kallmyrs habilitet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert justis- og innvandringsmininister Jøran Kallmyrs habilitet i lys av at familien hans har hatt en au pair som forlot landet etter vedtak av UDI.

Justis- og beredskapsdepartementet kan ikke instruere UDI i enkeltsaker. Det reiser seg derfor i praksis ikke noen habilitetsspørsmål i saken til au pairen eller i lignede enkeltsaker.

Lovavdelingen mener den aktuelle saken ikke fører til at statsråden er inhabil i utlendingssaker generelt eller i departementets saker overfor UDI.

Lovavdelingen mener Kallmyr vil være inhabil til å behandle endringer og presiseringer i au pair-regelverket dersom det kan få betydning for den aktuelle saken eller for vurderingen av hans rolle i saken.

Justis- og innvandringsministeren vil rette seg etter Lovavdelingens vurderinger. Han har derfor bedt Statsministerens kontor om å få oppnevnt settestatsråd til disse sakene.

Se vurderingen til Lovavdelingen.