Har fanget 27 tidstyver hos Fylkesmannen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Åtte departementer har samarbeidet om å forenkle og forbedre styringen av fylkesmannsembetene. Nå blir det mindre aktivitetsstyring, tydeligere mål og mer fokus på resultater. – Mindre detaljstyring gir mer tid til å finne løsninger og løse oppgavene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Nå sender kommunal- og moderniseringsministeren ut årets styringsdokumenter til fylkesmannsembetene. Tidligere ble dette sendt fra 11 ulike departementer til ulike tider og med ulik struktur. Nå er oppdragene fylkesmennene skal løse samlet i ett brev per embete. I tillegg er papiromfanget kraftig redusert.

- Omfanget av styringsdokumenter er redusert med om lag 35 prosent fra i fjor. 191 sider har blitt til 124, sier Sanner.

Styringsdokumentene til embetene for 2016 er utarbeidet med bakgrunn i et nytt felles rammeverk for styring av Fylkesmannen.

- Målet er at Fylkesmannen skal bli mer målfokusert og mindre aktivitetsstyrt. Samlet gir det et større handlingsrom til å finne de gode løsningene innenfor det enkelte embetet, sier Sanner.

Det er også etablert en felles målstruktur for Fylkesmannen, der 12 av 25 mål går på tvers av sektorer. At ulike statlige oppdragsgivere samordner sine forventinger er verdifullt for embetenes forståelse av styringsinformasjonen. Samordningen forenkler det arbeidet embetene må gjøre i egen organisasjon for å få gjennomført oppdragene.

 
Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00