Har solgt GIEK Kredittforsikring

Nærings- og fiskeridepartementet har nå gjennomført salget av GIEK Kredittforsikring til den franske Coface-gruppen.

– Dette er en god løsning både for GIEK Kredittforsikring, selskapets kunder og de ansatte. Som en del av Coface kan virksomheten bli mer lønnsom og bærekraftig, og bidra til at de gode kundeforholdene i Norge opprettholdes og videreutvikles, sier næringsminister Iselin Nybø.

GIEK Kredittforsikring AS tilbyr kortsiktig kredittforsikring på kommersielle vilkår. Selskapet har 28 ansatte og rundt 100 millioner kroner i årlige inntekter fra forsikringskunder. Årlig forsikret volum er i overkant av 60 milliarder kroner.

Viktig for sjømatnæringen
Rundt 70 prosent av inntektene kommer fra selskaper innenfor fiskeri- og sjømatnæringen. GIEK Kredittforsikring antas å ha en markedsandel på i overkant av 30 prosent på dette området.

– Med Coface i ryggen får virksomheten til GIEK Kredittforsikring bedre forutsetninger for å videreutvikle et viktig tilbud for næringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Salgsavtalen var inngått 5. februar, og transaksjonen ble gjennomført 1. juli. Frem til dette har GIEK Kredittforsikring vært heleid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet var tidligere organisert som en avdeling i Garantiinstituttet for Eksportkreditt, før det ble etablert som et eget aksjeselskap i 2001 og overført til Nærings- og Fiskeridepartementet fra 1.januar 2015.

Salget er et resultat av en åpen salgsprosess og er gjennomført på markedsmessige betingelser.

Les mer om salget her