Hasteinnkaller produsenten av norske pass

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

- Jeg er i dag gjort kjent med at produsenten av norske pass og ID-kort har fått redusert produksjonskapasitet og kan få problemer med å levere tilstrekkelig med pass til nordmenn og borgere av flere europeiske land. Regjeringen ser alvorlig på situasjonen, og jeg har innkalt Thales til et hastemøte for å få klarhet i hvordan de har tenkt å håndtere dette, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Det er selskapet Thales som leverer pass til en rekke land, inkludert Norge. Politidirektoratet (POD) har fått informasjon fra Thales om at det er økt feilrate ved produksjonen av pass i tillegg til at det er råvaremangel til passbøker som resulterer i redusert kapasitet hos Thales. Dette gjelder i Norge og i flere europeiske land. Thales kan per nå ikke gi et uttømmende svar på hva som er galt og hva som kan gjøres for å bøte på utfordringene, men er i dialog med POD om hvordan denne utfordringen skal håndteres fremover.

- Regjeringen mener det er uakseptabelt om mange nordmenn blir stående uten mulighet til å legitimere seg med pass eller ID-kort over lang tid, og forventer at Thales iverksetter tiltak så raskt som overhodet mulig, sier justis- og beredskapsministeren. 

Etter to år med pandemi må mange nordmenn fornye passet sitt, og reiselysten er stor.

- I begynnelsen av mars ga jeg Politidirektoratet beskjed om å iverksette tiltak for å raskt få ned ventetiden for å få seg pass. Blant annet har passkontorene utvidet åpningstidene utover kvelden og i helgene. Det har nå blitt enklere for folk å få seg passtime, sier Mehl.

- Samtidig ga jeg POD i oppdrag å på sikt vurdere gjenåpning av flere passkontor som ble lagt ned under forrige regjering, for å sikre kortere reisevei og bedre tilgjengelighet for folk i hele landet. 

- Regjeringen forventer at Thales finner en løsning på problemene så raskt som overhodet mulig, og POD ser på beredskapsløsninger hvis dette skulle påvirke leveringstiden over lengre tid, sier justis- og beredskapsministeren.

Saken følges tett opp av departementet og POD.