Havfisk har ikke aktivitetsplikt i Mehamn

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings- og fiskeridepartementet har konkludert med at Havfisk ASA sin aktivitetsplikt ikke omfatter anlegget i Mehamn. Trålerne vil fortsatt ha leveringsplikt.

- Dette er en ren rettslig vurdering av hvorvidt Mehamn er omfattet av aktivitetsplikten. Det er viktig for meg å understreke at avgjørelsen gjelder aktivitetsplikten i Mehamn isolert, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Da Aker Seafoods gikk inn i fiskeindustrien i Finnmark i 2005 stilte myndighetene krav om aktivitet på en rekke av anleggene. Vedtaket ble stadfestet ved delingen av selskapet i 2006. I vedtaket står det at aktivitetsplikten gjelder ”industrivirksomhetene som Aker Seafoods Finnmark driver i Finnmark”. I 2005 var det ingen aktivitet i Mehamn. Slik vedtaket er utformet, omfattes derfor ikke anlegget i Mehamn av dette aktivitetskravet.

- Jeg har stor forståelse for engasjementet i Mehamn og den usikkerheten denne saken har skapt. Klagesaken har ligget i departementet siden 2011, og det var nå nødvendig å ta en beslutning, sier Aspaker.