Havvindkontrakten for Sørlige Nordsjø II er signert

I dag møttes energiminister Terje Aasland og ledelsen i Ventyr SN II, som skal bygge ut det første store havvindprosjektet på norsk sokkel. De markerte at kontrakten for prosjektet ble signert denne uken.

Bildet viser energiministeren sammen med ledelsen i Ventyr
Energiminister Terje Aasland, Peter van der Poel, Ingka Group og Francois Van Leeuw, Parkwind. Ingka Foto: ED / Stine Grimsrud

– Dette markerer en betydelig milepæl i Norges satsning på fornybar energi. Jeg har stor tro på at Sørlige Nordsjø II kan være en katalysator for å nå våre ambisjoner for havvindindustri i Norge. Dette prosjektet er også en mulighet for den norske leverandørindustrien til å spille en sentral rolle i en ny industriell æra, sier energiminister Terje Aasland.

Ventyr SN II er eid av Parkwind, som er en del av det globale fornybare energiselskapet JERA Nex, og Ingka Investments, investeringsselskapet til Ingka Group, den største IKEA-forhandleren. Parkwind har bred kunnskap og kompetanse med å utvikle, finansiere, bygge og drifte havvindparker i det europeiske markedet, mens Ingka bidrar med økonomiske ressurser som del av sin satsing på bærekraft. Konsortiet har også et strategisk partnerskap med NorSea-gruppen, et norsk leverandørselskap som har lang og omfattende erfaring med havner og baser.

– Vi i Ventyr er begeistret for å ta det neste steget i utviklingen av Sørlige Nordsjø II. Vi har som mål å skape en positiv endring gjennom innovasjon innen fornybar energi og samtidig bidra til å skape ringvirkninger både i lokalsamfunn og i Norge. Vi er beæret over å være en del av Norges fremtid innen fornybar energi og bidra til ambisjonen om å levere 30 GW havvindkraft innen 2040,” sier François van Leeuw på vegne av Ventyr.


Bakgrunn om regjeringens satsing på havvind:

Regjeringen har ambisjon om å tildele områder for 30 0000 MW havvindproduksjon innen 2040. I 2020 ble de første områdene på norsk sokkel åpnet for fornybar energiproduksjon til havs, og myndighetene har siden jobbet med å videreutvikle de regulatoriske rammevilkårene i tett samarbeid med næringslivet og andre brukere av havet.