Hege Nilssen er ny direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Kongen har i statsråd åremålsbeskikket Hege Nilssen (52) som ny direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for en periode på seks år.

– Med Hege Nilssen får Bufdir en ny direktør med lang ledererfaring og god kjennskap til offentlig sektor. Fra flere år i utdanningssektoren har hun erfaringer som vil være nyttige når hun nå skal lede arbeidet med å gi gode og riktige tjenester til barn, unge og familier som trenger det. Jeg ønsker Nilssen lykke til med å lede Bufdir de seks kommende årene, og ser frem til samarbeidet, sier barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Hege Nilssen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun kommer fra stillingen som direktør for Utdanningsdirektoratet. Nilssen har siden 2004 hatt ulike lederstillinger i Utdanningsdirektoratet, og kom dit fra Utdannings- og forskningsdepartementet der hun var ansatt fra 1995. I perioden 2013-2015 var hun sekretariatsleder for Ludvigsenutvalget, som vurderte innholdet i grunnopplæringen opp mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet med å lede Bufdir, som har et stort og viktig samfunnsoppdrag for barnevern, barn og unges oppvekst, likestilling og ikke-diskriminering. Jeg har arbeidet mange år i utdanningssektoren, med barn og unges læring, mestring og trivsel i barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Med en ny lederstilling i Bufdir har jeg gjort meg mange tanker om hvordan vi best kan jobbe for å fremme en trygg barndom og gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Det er et veldig spennende tidspunkt å ta over denne jobben på nå, med mange endringer på gang på barnevernsfeltet, sier Hege Nilssen.

Hege Nilssen starter opp i stillingen 15. august 2022. Nilssen etterfølger Mari Trommald.

Hege Nilssen
Hege Nilssen. Foto: Utdanningsdirektoratet