Hele ni av ti bestod statsborgerprøven

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I løpet av fjoråret var det 7216 deltakere som tok statsborgerprøven, hvorav 91 prosent bestod. Prøven er ett av flere steg på veien mot statsborgerskap i Norge.

Det er gledelig at så mange gjennomfører og består prøven. Jeg vet at dette er et viktig steg for mange, på veien til norsk statsborgerskap, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.  

Antall deltakere som består er jevnt over høyt. Rogaland og Oslo har høyest andel som består.

Prøven består av 32 poenggivende spørsmål, hvor deltakerne må svare riktig på minst 24 av de for å bestå.

Resultatene på landsbasis holder seg jevnt gode, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Direktoratet utvikler prøven på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Det er Stortinget som har bestemt at statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplan for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.