Klimasamtaler mellom Norge og EU

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vidar Helgesen var i Brussel 3.-4. mars, for første gang som klima- og miljøminister.

Norges klima- og miljøminister Vidar Helgesen og EUs klima- og miljøkommisær Miguel Arias Cañete Foto: Simon Johannsson

3. og 4. mars var Vidar Helgesen på sitt første besøk i Brussel som Norges klima- og miljøminister. Den tidligere EØS- og EU-ministeren hadde under oppholdet gode møter med to av sine europeiske kollegaer på klima- og miljøfeltet i Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Møter med europeiske kolleger

EUs miljøkommissær Karmenu Vella og Helgesen diskuterte blant annet sirkulær økonomi, grønn finansiering og marin forsøpling, mens Paris-oppfølging og Norge og EUs samarbeid om oppfyllelse av klimamålene fram mot 2030 stod på agendaen under møtet med klima- og miljøkommissær Miguel Arias Cañete. Helgesen hadde også et møte i Europaparlamentet med parlamentsmedlem Jytte Guteland, som er direkte involvert i flere av de tunge lovsakene på klima- og miljøområdet 

– Norges klimamål for 2030 skal skje i samarbeid med EU. Derfor er det svært viktig med tett dialog med de sentrale personene i Europaparlamentet og Europakommisjonen. Norge ønsker en avtale som er ambisiøs og gir mest mulig kutt i klimagassutslippene for pengene, sier Helgesen.

Vidar Helgesen i møte med EUs miljøkommisær Karmenu Vella Foto: Simon Johannsson

Green Growth Group

Helgesen deltok også på et møte med Green Growth Group, som er et uformelt nettverk av de medlemslandene i EU som krever høye klimamål og et mer effektivt kvotesystem. Norge har siden høsten 2014 vært invitert inn i dette samarbeidet. Helgesen var også vert for en middag i regi av Green Growth Platform, hvor Paris-oppfølging var blant temaene. Her fikk klima- og miljøministrene presentert rapporten «How the Private Sector is Helping Europe Maintain Its Climate Ambition», som inneholder eksempler fra næringslivet om overgangen til grønn vekst, hvorav Hydro var ett av eksemplene. Rapporten er blitt til ved hjelp av norsk støtte og har innledning ved Helgesen.

Grønn skipsfart

Videre deltok Helgesen på et seminar om grønn skipsfart i samarbeid med Norges Rederiforbund på Norges hus.

– Seminaret satte søkelys på hvordan vi kan gjøre skipsfarten grønnere. EU er vår nærmeste partner når det gjelder klima- og miljøpolitikk, og vi har mange felles interesser med EU også i den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO). En av de tingene som ble diskutert på seminaret er hvordan vi kan jobbe sammen for å styrke klimainnsatsen i IMO, siden skipsfarten ikke er en del av Paris-avtalen, sa Helgesen etter seminaret.