Vidar Helgesen holdt innlegg på EU-toppmøte

Statsråd Vidar Helgesen deltok på det ekstraordinære møtet for EUs stats- og regjeringssjefer i Milano 8. oktober, sammen med blant andre Italias statsminister Matteo Renzi, den tyske kansler Angela Merkel, president Francois Hollande, Spanias statsminister Rajoy, Rådspresident van Rompuy, Kommisjonspresident Barroso og Europaparlamentets president Martin Schulz.

Statsråd Vidar Helgesen talte på EU-møtet 8.oktober Foto: John Mikal Kvistad/UD

Statsråd Vidar Helgesen deltok på det ekstraordinære møtet for EUs stats- og regjeringssjefer i Milano 8. oktober, sammen med blant andre Italias statsminister Matteo Renzi, den tyske kansler Angela Merkel, president Francois Hollande, Spanias statsminister Rajoy, Rådspresident van Rompuy, Kommisjonspresident Barroso og Europaparlamentets president Martin Schulz.

På dagsorden for diskusjonene stod ungdomsledighet, rammevilkår for små- og mellomstore bedrifter samt den makroøkonomiske politikken i EU. Dette er første gangen Norge deltar på et slikt europeisk toppmøte.

I sitt innlegg la Vidar Helgesen blant annet vekt på dette:  

- Europa møter knallhard global konkurranse og må derfor gjennomføre strukturelle reformer og satse sterkere på utdanning, forskning og innovasjon. Dette er prioriterte områder for den norske regjeringen.

- Vi må bry oss mer om dem som er marginalisert i arbeidsmarkedet, blant annet gjennom å senke terskelen inn på arbeidsmarkedet og bedre fagopplæringen.

Selv om Norge økonomisk og sosialt er i en annen situasjon enn mange EU-land, understreket Helgesen at det er viktig og riktig at Norge deltar på dette møtet. Norge blir påvirket av den sosiale og økonomiske utviklingen i Europa, på alle områder.

- Vi må styrke mobiliteten i det europeiske arbeidsmarkedet. Norge har høyest EU-arbeidsinnvandring i Europa. Over 180.000 EU-borgere arbeider i Norge, til gunst for norsk og europeisk økonomi. Den fri bevegelse er en viktig forutsetning for ny økonomisk fremgang i Europa.

Regjeringen legger dermed stor vekt på nær og hyppig kontakt med EU, Norges viktigste partner på nær sagt alle områder.

Tidligere på dagen møttes også EU-landenes arbeidsministre og arbeidsdirektører. Om diskusjonen på arbeids,- og sosialområdet, uttalte Helgesen at medlemslandene la stor vekt på å lette ungdommers innpass i arbeidslivet, blant annet gjennom bedre overgang mellom skole og arbeidsliv. Dette er viktige områder for den norske Regjeringen, og det er nyttig også for oss å utveksle erfaringer på området.

Til toppen