Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie på helseforskningsturné i Trondheim 31. mars

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Statsråd Høie skal besøke SINTEF, St. Olavs hospital og NTNU torsdag 31. mars. Tema for dagen er helseforskning. I løpet av dagen får statsråden blant annet se hvordan ny ultralydteknologi kan komme både pasienter og næringsliv til gode. Han besøker Norwegian Brain Center og får høre om hvordan grunnforskning på Alzheimer kan brukes i klinikk. Dagen blir avsluttet med overrekkelse av rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste", nasjonal rapport om forskning fra spesialisthelsetjenesten i 2015.

Program:

Kl. 08.45-10.40   Besøke SINTEF, Olav Kyrres gt. 9. Tema for besøket er blant annet "Fra olje- til hjertemedisin", medisinsk teknologi, antibiotikaresistens, nanoteknologi og kreftbehandling.
Kl. 10.45-11.15 Besøke Norwegian Brain Center, adresse: Olav Kyrres gt. 9. Fra Nobelpris til klinikk. Statsråden får høre om senterets arbeid med å ta grunnforskningen på Alzheimer i bruk i klinisk sammenheng, og får blant annet treffe professorene May-Britt Moser og Edvard Moser.
Kl. 11.15-11.45 Besøke lab – CIUS, adresse: Akutt hjerte- og lungesenteret, Prinsesse Kristinas gt. 3. CIUS utvikler nye ultralydløsninger som skal komme både pasienter og industri til gode. Løsninger som er utviklet i felleskap skal gi økt innovasjon og bedre tjenester innen helse, olje, gass og maritim sektor.
Kl. 11.45-12.15 Besøke lab – CEMIR, adresse: KunnskapssenteretOlav Kyrres gate 10. Ved CEMIR arbeider man for å forstå hvordan bakterier og immunforsvar virker. Ved besøket på SFF CEMIR vil forskere fortelle om hvordan bakterier og immunforsvaret kan overvinne infeksjoner og bekjempe antibiotikaresistens.
Kl. 12.15-13.15  Lunsjmøte med ledelse og styre ved NTNU, St. Olavs Hospital og Helse Midt-Norge, adresse: 1930-bygget Harald Hardrådes gate 13. Tema er kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter i norsk allmennpraksis. Oppdateringsvisittene skal gi økt kunnskap blant fastleger om bruk av legemidler, og oppdatering i forskrivning.
Kl. 13.15-14.30 Senter for psykisk helse og campusutvikling, adresse: 1930-bygget Harald Hardrådes gate 13, møterom M12.
Kl. 14.30-15.30 Overrekkelse av rapporten "Forskning og innovasjon til pasientens beste" Nasjonal rapport om forskning fra spesialisthelsetjenesten i 2015, adresse: 1930-bygget Harald Hardrådesgate 13, møterom M12.

Pressen er velkommen til å delta og statsråden er tilgjengelig for kommentarer