Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Helse- og omsorgstjenesteloven trer i kraft 1. januar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Målet med Samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud, og vi er i rute. Første delen settes ut i livet 1. januar, også vil reformen innføres gradvis, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

- Målet med Samhandlingsreformen er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud, og vi er i rute. Første delen settes ut i livet 1. januar, også vil reformen innføres gradvis. Stortinget har bestemt de rettslige og økonomiske virkemidlene som skal til for å nå målene, blant annet helse- og omsorgstjenesteloven. I dag er det fastsatt en rekke forskrifter som skal supplere og utdype denne viktige loven, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I statsråd i dag ble det formelt besluttet at helse- og omsorgstjenesteloven skal tre i kraft fra 1. januar 2012. Det er i dag også fastsatt en rekke forskrifter og forskriftsendringer som skal supplere og utdype loven. I overkant av 200 høringsinstanser avga høringsuttalelse til de ulike forskriftsforslagene og disse uttalelsene er nå vurdert i arbeidet med de nye forskriftene.

Det er blant annet fastsatt forskrift som fastslår hva som er å anse for institusjon i henhold til loven, felles forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator, forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket, forskrifter om kommunens dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester og om egenandeler, forskrift om oppjustering av driftsavtale for fysioterapeuter og forskrift om helsepersonellovens anvendelse for personell som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ble fastsatt 18. november i år. Også denne forskriften skal tre i kraft samtidig med loven.

Oversikt over de vedtatte forskriftene

Les mer om Samhandlingsreformen

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter
Til toppen