Helse og fattigdom i fokus

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Representanter fra Samarbeidsforum mot fattigdom møtte denne uken statssekretærer fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Tema var fysisk og psykisk helse knyttet til fattigdom.

Kontaktutvalget mellom regjeringen og representanter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte møtes tre ganger i året. Samarbeidsforum mot fattigdom består av 10 ulike brukerorganisasjoner.

Bekymret for utenforskap

Samarbeidsforum mot fattigdom er bekymret for økende fattigdom og utenforskap, og de konsekvenser det har for både voksne og barns fysiske og psykiske plager. De påpekte at i dagens situasjon med økende priser, renter og leiepriser, får også folk som har full jobb utfordringer med økonomien.

Samarbeidsforum stilte med en liste over tiltak som de mener bør vurderes, blant annet økte minstesatser på ulike ytelser, styrking av psykiske helsetjenester for både voksne og barn og støtteordninger for aktivitetstilbud for barn.

– Vi setter stor pris på innspillene fra Samarbeidsforumet. Det er viktig for regjeringen å få høre erfaringene fra organisasjonenes brukergrupper. Vi trenger påminnelser og push fra dem det gjelder, sier statssekretær Tomas Norvoll i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Statssekretærene trakk fram den nye ungdomsgarantien, og et økt søkelys på psykisk folkehelse som noen av regjeringens relevante innsatser. Det pågående arbeidet med tillitsreformen i NAV ble også diskutert under møtet.

– Regjeringen har som mål å redusere ulikheter i samfunnet, både økonomisk, sosialt og når det gjelder helse, sier Norvoll.

Representanter fra Samarbeidsforum mot fattigdom møtte denne uken statsskretærer fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet
Representanter fra Samarbeidsforum mot fattigdom møtte denne uken statssekretærer fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Tema var fysisk og psykisk helse knyttet til fattigdom. Fv: Sidsel Elie Aas, Batteriet, statssekretær Norvoll, Honoratte Muhanzi Kashale, Bibi Amka, Cathrine Austrheim, Aleneforeldreforeningen, Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, HOD, Rabia Musavi, LIN, Ellen Bachmann, Batteriet, Statssekretær Nancy Herz Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet