Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Kristiansand 7. juni

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Psykisk helse, besøk på Sørlandet sykehus og på helsestasjon for ungdom er noe av det som står på dagsorden når helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er i Kristiansand tirsdag 7. juni.

Kl. 10.30 – 12.30: Sørlandet sykehus Kristiansand

På sykehuset får statsråden en omvisning i infeksjonsavdelingen og møter ansatte som skal fortelle om situasjonen under koronapandemien. Ingvild Kjerkol skal også møte behandlere og fagfolk på avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) for å få innspill til regjeringens opptrappingsplanen for psykisk helse.

Sted: Egsveien 100

Kl. 12:40 – 13.50: Universitetet i Agder

Helse- og omsorgsministeren får en omvisning på campus og skal blant annet høre mer om I4Helse. I4Helse er en arena for innovasjon innen e-helse. Der et samarbeid mellom Universitetet i Agder, kommuner, næringsliv og brukere om teknologi, innovasjon, helsefaglig forskning og praksis.

Sted: Universitetsveien 25

Kl. 14.00– 15.00: Fylkeskommunale eldreråds landskonferanse
Fylkeseldrerådet i Agder arrangerer landskonferanse. Ingvild Kjerkol skal holde innlegg om regjeringens helse- og omsorgspolitikk og svare på spørsmål fra salen.  

Sted: Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2  

Kl. 15.15 – 16.30: Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er et gratis drop-in tilbud for ungdom opp til 25 år. Her jobber helsesykepleier, lege, jordmor og psykolog. Ingvild Kjerkol får en omvisning på helsestasjonen. Hun vil møte ansatte og ungdommer for å snakke om blant annet psykisk helse, spiseproblematikk og bruk av sosiale medier.

Sted: Aquarama 2,etg

Kl. 18.00 – 18.45: Andreas Hus

Andreas hus skal bli Norges første barnehospice og skal etter planen åpne i løpet av året. På Andreas hus skal alvorlig syke barn og deres familier få et tilrettelagt og helhetlig omsorgstilbud. Statsråden får en omvisning og en orientering om tilbudet.  

Sted: Andreas Kjærsvei 90

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for intervju  

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Per Aubrey B. Tenden, 900 91 062