Presseinvitasjon

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Trøndelag 18. mai

Dette innhaldet er meir enn 2 år gammalt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er på besøk i Trøndelag 18. mai. Der opnar ho Trøndelags kommunale og fylkeskommunale topplederkonferanse og besøker lavterskeltilbodet «En som lytter» i Stjørdal.

09:00 – 10:00: «En som lytter»

Helse- og omsorgsministeren besøker «En som lytter», eit lavterskeltilbod til ungdom på videregåande skule med behov for støttande samtalar og rettleia sjølvhjelp. Dei kan få tilbod om inntil fem samtalea hos en erfaren psykologstudent som rettleiast av psykolog. Samtalane går føre seg på Stjørdal helsesenter. Dei har òg moglegheit for videosamtale.

Adresse: Stjørdal helsesenter, Breidablikkveien 5

10:45 – 11.15: Trøndelags kommunale og fylkeskommunale topplederkonferanse

Helse- og omsorgsministeren innleiar om helsetenestene i framtida, kva som vil vere viktig i åra framover og regjeringa sine strategiar.

Adresse: Clarion Hotel, Trondheim

Kontakt: Kommunikasjonseininga på telefon 948 48 749 eller e-post info@hod.dep.no.