Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til Trondheim 21. oktober

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ingvild Kjerkol skal besøke SINTEF og NTNU for å få en orientering om deres helseforskning. Hun skal også delta i panelsamtale på Nasjonal omsorgskonferanse, besøke fysioterapitjenesten i Trondheim og delta på dialogmøte om eldreomsorg.

Kl. 10.15 – 11.15: SINTEF

Statsråden får en orientering om SINTEFs helseforskning innen blant annet diagnostikk, behandling og digitalisering.  

Sted: SINTEF, Miljøbygget, Teknobyen i Prof. Brochs gate 2.

Kl. 11.30 – 12.45: NTNU   

Ingvild Kjerkol skal besøke Norsk senter for hodepineforskning og hun skal få en orientering om arbeidet med å utvikle nye verktøy for å avdekke prostatskreft. Hun skal også besøke en studentdrevet helseinnovasjonsarena hvor helse- og teknologistudenter samarbeider.

Sted: NTNU, Fred Kavli-bygget, Olav Kyrres gate 9

Kl. 13.00 – 14.15: Nasjonal omsorgskonferanse
Nasjonal omsorgskonferanse arrangeres annethvert år og samler forskere, fagfolk og politikere. Noen av årets temaer er psykisk helse, beredskap og bærekraft. Ingvild Kjerkol deltar i panelsamtale.    

Sted: Radisson Blu Royal Garden, Kjøpmannsgata 73

Kl. 14.30 – 15.30: Fysioterapitjenesten i Trondheim

Ingvild Kjerkol skal besøke fysioterapitjenesten i Trondheim. Hun får blant annet informasjon om tilbudet til barn og unge og hvordan kommunen jobber forebyggende for at eldre skal opprettholde god fysisk funksjon.

Sted: Fysioterapienheten i Trondheim kommune, Sorgenfriveien 11. Inngang sør, tredje etasje. 

Kl. 16.00 – 17.00: Dialogmøte om eldreomsorg

Helse- og omsorgsministeren deltar i dialogmøte om eldreomsorg, arrangert av Nettverket av brukerådsledere i Trondheim kommune. Kjerkol vil svare på spørsmål fra eldre og pårørende.

Sted: Risvollan helse og velferdssenter, Anna Haarsakers veg 1 

Pressen er velkommen til å delta. Statsråden er tilgjengelig for intervju.  

Kontakt: Kommunikasjonsrådgiver Per Aubrey B. Tenden, tlf. 900 91 062