Helse- og omsorgsministeren til Israel og Palestina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok forrige uke på WHO Euros regionalmøte i Tel Aviv. En hovedsak på møtet i år var knyttet til et initiativ mellom Norge og WHO om å styrke tilgangen til nye innovative legemidler.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol taler på WHO-møte i Israel
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol taler på WHO-møte i Tel Aviv i Israel. Tema for talen var tilgang til nye og dyre medisiner og Oslo Medicines Initiative. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

I Palestina besøkte hun sin palestinske helseministerkollega, Dr. Mai Al-Kaila og Det palestinske folkehelseinstituttet.

Spesialsesjon i Tel Aviv

Norge har sammen med WHO Euro tatt initiativ til en spesialsesjon om tilgang til nye legemidler under et regionalmøte i Tel Aviv.

Sammen med andre helseministre, legemiddelindustrien og europeiske pasientorganisasjoner diskuterte Kjerkol behovet for et internasjonalt legemiddelsamarbeid som skal gi pasientene bedre tilgang på nye medisiner.

Målet med initiativet er å sikre samarbeid mellom legemiddelindustrien, de nasjonale helsemyndighetene og pasientorganisasjoner for å gjøre behandling med nye innovative legemidler billigere og mer tilgjengelig. Både Verdens helseorganisasjon i Europa, Europakommisjonen og OECD understøtter arbeidet.

– Trenger at alle er med

– Jeg er glad for at vi klarte å samle så mange ulike krefter til møtet vi inviterte til. Vi trenger at alle er med for å lykkes med det som er min ambisjon på vegne av innbyggerne hjemme i Norge: å sikre bedre tilgang til nye legemidler, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Alle helseministrene som var til stede, ga uttrykk for at de delte de samme utfordringene. Budskapet under møtet var klart: Det er nødvendig med internasjonalt samarbeid for å få ned prisene og sikre bedre tilgjengelighet. Dette er ikke mulig å gjøre for et enkelt land alene. Kjerkol hadde også møte med vertslandets helseminister Nitzan Horowitz.

– Som helseminister i Norge har jeg truffet flere pasienter som forteller at nye legemidler som de kan ha nytte av ikke er tilgjengelige i Norge. En av grunnene til det er høye priser. Nå må vi ta grep slik at flere pasienter kan få tilgang på nye behandlingsmetoder. Det krever internasjonalt samarbeid – et samarbeid Norge vil være i front for, sier Kjerkol.

Besøkte Palestina

Kjerkol besøkte sin palestinske kollega i Ramallah. Målet med besøket var å fortsatt støtte palestinernes arbeid med å sikre gode helsetjenester til egne innbyggere, og å få en orientering om hvordan Det palestinske folkehelseinstituttet skal videreutvikles.

– Jeg hadde et godt møte med min kollega Dr. Mai Al-Kaila om den palestinske helsetjenesten. Vi fikk diskutert muligheten for å videreutvikle vårt samarbeid på tvers av våre to helsetjenester. Det handler både om kvinnehelse, kreftbehandling og akuttbehandling for slagrammede, forteller Kjerkol.

Samme dag besøkte hun Det palestinske folkehelseinstituttet (PNIPH) sammen med representanter fra WHO Euro og FHI.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i Israel og Palestina, inne på et kontor
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol besøker helseklinikk i Ramallah. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Godt norsk-palestinsk samarbeid

– FHI har et godt samarbeid med det palestinske folkehelseinstituttet og jeg er glad for å høre hvordan de nå jobber for å etablere instituttet permanent under palestinske myndigheter. Jeg håper de lykkes, sier Kjerkol.

I Al-Bireh utenfor Ramallah fikk Kjerkol omvisning på en av byens helseklinikker.

– Det var sterkt å besøke helseklinikken hvor jeg traff mange av fagfolkene som jobber der. De viste meg et variert behandlingstilbud, men også hvilke utfordringer de står i. Vi skal fortsette samarbeidet for gode helsetjenester, sier Kjerkol.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på besøk i Israel og Palestina
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol møtte fagfolk i Ramallah. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet