Helsearbeidere må beskyttes

Innlegg i Aftenposten, 23. februar 2016

Helsearbeidere og sykehus blir utsatt for angrep til tross for at de skal være beskyttet under humanitærretten, skriver utenriksminister Børge Brende.

Vi reagerer med avsky og fordømmelse mot de mange og økende angrepene mot sykehus drevet av Leger uten grenser og andre som arbeider i konfliktområder. Angrepene rammer ikke bare pasienter og helsearbeidere der og da, men det fører også til at sivilbefolkning i nød mister et livsviktig helsetilbud.

Vi deler bekymringen til president i Leger uten grenser Bjørn Nissen, som i Aftenposten 17. februar stiller spørsmål ved hva som kan gjøres for å stanse disse angrepene i Syria, Jemen og andre steder.

Sykehus og andre helsefasiliteter er beskyttet av internasjonal humanitær rett. Det påligger alle parter i en konflikt å respektere helsepersonell nøytralitet. Vi kan ikke akseptere at disse reglene brytes. Det er viktig at angrep blir gjenstand for granskning, at mulige brudd på humanitærretten blir etterforsket og at de som er skyldige i krigsforbrytelser blir stilt til ansvar.

Norge er engasjert på flere områder. Blant annet har vi gjennom flere år vært strategisk partner i «Health Care in Danger»-initiativet og vi har fremmet en resolusjon i FNs generalforsamling om angrep på helsevesenet.

Situasjonen i Syria er kritisk. Over 640 helsepersonell er blitt drept og over halvparten av Syrias sykehus og klinikker er blitt helt eller delvis ødelagt siden krigen startet. Vi har økt støtten til de humanitære aktørenes arbeid for å gi helsehjelp til den hardt prøvde befolkningen. Norge støtter også Syria Justice Accountability Centre (SJAC) som samler inn dokumentasjon av brudd på internasjonal humanitærrett, for å kunne benytte dette i senere rettsprosesser.

Regjeringen vil fortsette arbeidet med å bidra til at pasienter, helsepersonell og fasiliteter kan være beskyttet under alle omstendigheter.