Presseinvitasjon:

Helseminister Bent Høie møter organisasjoner til dialogmøte om internasjonal narkotikapolitikk

12.–16. mars er det møte i FNs narkotikakommisjon (CND) i Wien. Dette møtet legger i stor grad premissene for neste års høynivåmøte i narkotikakommisjonen, da veien videre for den internasjonale narkotikapolitikken skal avgjøres.

Helseminister Bent Høie har invitert brukerorganisasjoner og andre relevante organisasjoner til dialogmøte for å få innspill til hva de mener er viktig at Norge vektlegger i forhandlingene. Hovedmålet til Norge er å forebygge, redde liv og sikre helse og velferd. Statsråden vil også snakke om arbeidet med ny rusreform og at Norge vil jobbe internasjonalt for at rusavhengige ikke skal straffes, men tilbys hjelp og oppfølging.

Bente Angell-Hansen, president i ESA og tidligere ambassadør til Østerrike og FN, vil også være til stede og gi en stemningsrapport fra Wien og FNs narkotikakommisjon ett år før det viktige høynivåmøtet i FN.

Sted: Thon Hotel Conference, Universitetsgaten 26

Tid: Tirsdag 27. februar, kl. 13.00-15.30

Pressen er velkommen til å delta på møtet. Statsråden er tilgjengelig for intervju. 

Til toppen